Att inte sträva efter bekvämlighet


I det forntida kinesiska samhället ansågs strävan efter bekvämlighet lika skadligt som förgiftat vin. Och att söka bekvämlighet i livet betraktades av folket som tabu.

Ett gammalt kinesiskt talesätt lyder: ”Människor kan leva med sorg och faror men dör av bekvämlighet”. Även om bekvämligheten i sig inte leder till döden kan den öka lättjan och försvaga viljan. Konfucius sade:

– Att inte göra någonting efter en stadig måltid är inte bra, man kan åtminstone spela ett parti schack. Spela schack är bättre än att vara lat.

Filosofen Mencius talade också om det här:

– När folk njuter av god mat, varma kläder och ett bekvämt liv, utan att ha någon utbildning eller kultur liknar de djur. Det är ett stort problem för de gudar som skickas ner för att lära människorna moral och gott uppförande.

Folket i det gamla Kina ansåg att bekvämlighet var skadligt för människor. Att leva ett bekvämt liv utan utbildning, kunskap eller kulturell strävan kan leda folket på avvägar, och få dem att begå handlingar som gör det omöjligt att särskilja dem från djuren.

Liu Bei som var en av härskarna under de Tre kungarikena, sade en gång med tårar i ögonen:

– Förr satt jag jämt på hästryggen och då hade jag inga muskler på benen. Nu när jag inte längre sitter till häst har musklerna återvänt. Tiden rinner bort som vatten och jag har blivit gammal, men har inte uppnått någonting. Jag kan bara känna sorg.

Tao Kang var en tjänsteman som levde under Jindynastin. Varje morgon flyttade han 100 keramikkrukor för att sedan flytta tillbaka dem på kvällen. När andra blev nyfikna och frågade varför han gjorde så svarade han:

– Jag försöker göra mitt bästa för nationen. Om jag blir för bekväm är jag rädd att jag inte kan utföra det som åligger mig tillräckligt bra. Därför håller jag mig sysselsatt.

Tao Kang blev senare en känd man och guvernör i åtta stater.

De forntida kineserna visste att människan bara lever en kort tid. Om man förlorar sig i bekvämlighet, blir lat, passiv och utan mål då blir man rädd och undviker svårigheter. Den tidigare beslutsamheten ebbar ut och blir till svaghet, när motgången kommer är man oförmögen att uppoffra sig och därför kommer man inte att vinna någonting. Att vara alltför upptagen med att söka bekvämlighet kan medföra svårigheter. De som är framgångsrika är ofta beslutsamma, starka och flitiga.

”Strömmande vatten förblir friskt men lås och gångjärn blir kärva när de inte används”.