Stränga regler för idrottare i OS
Avsnitt om propaganda och annonsering ur de irländska lagmedlemmarnas kontrakt för OS 2008. (Foto: Epoch Times)


Nyligen skickade den Irländska olympiska kommittén sina idrottare ”Överenskommelsen för lagmedlemmar” i vilken det stod att urval och fortsatt medlemskap i det irländska laget till OS 2008 var beroende av att de undertecknade överenskommelsen. Kontraktet innehöll ett specifikt avsnitt gällande propaganda och annonsering.

Avsnittet (7.1) innehöll regel 51 från de Olympiska stadgarna, vilken säger att en idrottare inte får demonstrera i politiskt avseende på en olympisk plats, arena eller någon annanstans under spelen.

Amnesty Internationals rapport ”Folkrepubliken Kina – Nedräkningen inför OS” hänvisar till regel 51 och betonar sin oro över denna paragraf.

Amnesty anser att detta villkor inte ska användas som förevändning för att inskränka de grundläggande mänskliga rättigheterna till yttrandefrihet eller samlingsfrihet i Peking eller Kina vid tiden för spelen.

Amnesty har uppmanat IOK att öppet klargöra hur man tolkar detta villkor i sammanhanget yttrandefrihet samt publicera de riktlinjer man kan ha framlagt till nationella olympiska kommittéer i detta avseende.

Den Irländska olympiska kommittén har bekräftat att de inte fått några riktlinjer från IOK angående regel 51.

Dess talesman säger att regel 51 har stått i alla kontrakt under de senaste 40 åren.

Den Irländska olympiska kommittén har intagit en ståndpunkt där man säger att allt man gör styrs av vad som händer på IOK-nivå och att man endast följer instruktioner. Man anser att det är upp till IOK att ändra på regeln om så ska göras.

Goals vd John O’Shea sade till Epoch Times:

– Som före detta idrottsman och sportjournalist vill jag inte se någon idrottare behöva förlora höjdpunkten i sin karriär, men vi kan heller inte stoppa huvudet i sanden och tillåta Kina att antasta sitt eget folk. Kom ihåg hur Peking backade upp Burmas militärjunta då de slog buddhistiska demokratidemonstranter på gatorna i Rangoon i september. Precis på samma sätt slår och dödar Peking buddhistiska demonstranter i Tibet.

O’Shea anser att den irländska regeringen borde låta den kinesiska regeringen få veta att man överväger en total bojkott av de olympiska spelen.

O’Shea tror orubbligt att om Irland hotar att bojkotta spelen och om detta får fler länder att göra likadant, så kanske regimen i Kina kommer att börja respektera mänskliga rättigheter.

– Kina kommer att göra allt i världen för att behålla spelen, att hota med bojkott är den enda pilen vi har i vårt ammunitionsförråd, sade han och tillade:

– Idén om att politik och sport är två skilda saker är struntprat. Detta sportevenemang representerar en oöverträffad PR-chans för diktaturen i Peking, vilken matchar förtrycket i Kina med sponsring av brutala bundsförvanter utomlands: Sudan, Burma, Nordkorea och Zimbabwe.

Amnesty uttryckte i sin rapport att man oroas över aktivister och journalister som modigt har försökt exponera de pågående kräkningarna av de mänskliga rättigheterna och uppmanar KKP att se över dessa.

Rapporten noterar även att ”åtgärder nyligen har vidtagits av myndigheterna för att arrestera, döma och fängsla dem som väcker uppmärksamhet kring de mänskliga rättigheterna, vilket tyder på att de olympiska spelen än idag har misslyckats med att agera som katalysator för en förändring”.

Amnesty International har sammansatt ett mediepaket för alla journalister som åker till OS i Peking.

Amnesty föreslår att om man som privatperson åker till Peking för att se på OS och om man bevittnar kränkningar av de mänskliga rättigheterna bör man först och främst försäkra sig om sin och sin familjs säkerhet. Om det är möjligt att dokumentera dessa kränkningar, utan att utsätta sig själv eller andra för fara, uppmuntrar Amnesty människor att ge informationen till Amnesty International eller andra människorättsorganisationer efter att man har återvänt hem.

– Vi uppmuntrar människor att informera sig ordentligt om situationen i Kina innan man åker till OS, och även att uppmuntra sin regering och den Internationella olympiska kommittén att agera.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/news/8-4-17/69316.html