Stort stöd för globalt vapenhandelsavtal
En soldat går ned för trappan bakom den kinesisktillverkade missilen hongqi-2 vid en uppvisning på ett museum i Peking. Kina är en av världens mest hänsynslösa vapenexportörer. Det rör sig om enorma pengasummor och handeln när våldsamheter i länder som Sudan. (Foto: AFP/Getty Images)


Hittills har över 1600 parlamentariker över hela världen gett sitt stöd åt ett globalt vapenhandelsavtal. Den undertecknade deklarationen kommer att överlämnas till FN i oktober i år.

Amnesty Internationals chef för vapenkontroll, irländaren Brian Wood, kommenterade den rådande vapensituationen i världen:

– Trots att stora delar av världen givit grönt ljus vill en liten andel skeptiker bevara det kaotiska tillståndet, så att de kan blunda för de uppenbart oansvariga vapentransfereringarna, de tolkar de flesta nationella vapenkontroller och vapenembargon som svaga och ineffektiva. 

Noeleen Hartigan från Amnesty Internationals irländska avdelning menade att avsaknaden av en allmän, bindande standard för internationell vapenhandel har resulterat i utbredda människorättskränkningar. 

– Den rätta tidpunkten för ett vapenhandelsavtal är nu. Sex år efter att Universal Declaration of Human Rights undertecknades kan, och bör, samma regeringar leverera en effektiv överenskommelse rörande internationella vapentransfereringar med mänskliga rättigheter i åtanke, sammanfattade Hartigan.

Amnesty Internationals rapport ”Blood on the Crossroads” (Blod i vägkorsningen) lyfter fram den nuvarande vapenhandelns effekter. Amnesty menar att rapporten är den första i sitt slag då den banat väg för ett global vapenhandelsavtal genom att utvärdera det universella vapenhandelsavtalets omfång och parametrar i nio detaljerade fallstudier. 

Bland de konfliktdrabbade områdena som syns i fallstudierna finns den nuvarande konflikten i Darfur, de militära nedslagen i Burma och Guinea och de pågående våldsamheterna i Irak. Enligt Amnesty påvisar rapporten ”hur och varför den rådande variationen och kryphålen i nationella vapenlagstiftningar tillåter att omfattande förbrytelser mot mänskliga rättigheter äger rum”. ”Utan en effektiv människorättsföreskrift kan ett globalt vapenhandelsavtal misslyckas i att skydda de mest sårbara,” menar Amnesty.

Några av nyckelfrågorna i rapporten är:

”Kina och Ryssland är fortfarande de största leverantörerna av konventionella vapen till Sudan,. Den sudanesiska beväpnade armén använder vapnen till allvarliga, pågående människorättsförbrytelser i Darfur. Ryssland tillhandahåller militära helikoptrar och bombplan medan Kina försett Sudan med den största delen av dess vapen och ammunition.”

”Kina, Serbien, Ryssland och Ukraina har tillsammans försett Burma med armerade passagerarflygplan, lastbilar, vapen och krigsmateriel, trots regeringens ihållande mönster av människorättsförbrytelser.” 

”I Irak har USA:s försvarsdepartement bekostat större delen av de över en miljon gevär, pistoler och infanterivapen för 531 000 av personalen i Iraks säkerhetsstyrka, i en illa hanterad och oansvarig process sedan 2003. Dessa leveranser har ökat den utbredda spridningen av vapen och de enorma kränkningarna av mänskliga rättigheter, vilka inleddes under Saddams forna regering. De nya leveranserna har stundtals involverat tvivelaktiga aktörer i den internationella handelskedjan och en grundläggande brist på ansvar från Iraks, USA:s och Storbritanniens regeringar, vilket lett till att leveranser omdirigerats till beväpnade grupper och den svarta marknaden.”

Översatt från engelska: http://en.epochtimes.com/n2/world/global-arms-trade-treaty-wins-cross-party-support-in-ireland-4692.html