Stort säkerhetspådrag under partikongressen i Peking
Poliser vid busshållplatsen. (Epoch Times)


Det kinesiska kommunistpartiets 17:e partikongress inleddes den 15 oktober. Ungefär 20 000 poliser och paramilitära styrkor har mobiliserats för att ”hålla ordning” i Peking under mötena där man diskuterar hur man bygger ett ”harmoniskt samhälle” under kommunistiskt styre.

En Pekingbo vid namn Li sade att säkerhetsnivån runt Folkets stora sal och Himmelska fridens torg var högre än vanligt den 15 oktober. Minst 15 poliser stod vid varje korsning och busshållplats. Fönstren på alla bussar som passerade Himmelska fridens torg var stängda och poliser övervakade passagerarna så inga appellanter skulle kunna kasta ut flygblad eller hoppa av bussarna. ”Poliser som vaktar på varje buss. Det här är första gången det här har hänt i Peking”, sade Li.

Flera dagar innan kongressen började lyckades några appellanter smita förbi polisens spärrlinje. Så snart de närmade sig Himmelska fridens torg den 15 oktober plockades de upp av civilklädda poliser eller specialagenter och togs till en polisstation i närheten.

En appellant vid namn Yan togs från Himmelska fridens torg till ett interneringscenter i Majialou. Yan berättade, ”Det sitter ungefär 1000 personer i Majialou. Jag togs senare vidare till min lokalregerings kontor i Peking.”

En annan appellant vid namn Shi sade att en kvinnlig appellant från Shandongprovinsen försökte hoppa i Jingshufloden den 15 oktober men polisen förde bort henne. Shi sade att ungefär 30 appellanter som bodde i samma område som honom hade förts bort på natten den 14:e.

En äldre kvinna hällde bensin över sig och försökte sätta eld på sig själv på Östra Chang’an-gatan på morgonen den 15. så snart hon fick fram tändaren omringades hon av polis som stoppade henne.

Li sade att polisen arresterade många appellanter på Himmelska fridens torg. Appellanterna rusade mot Folkets stora sal så snart kongressen börjat. Li passerade torget runt klockan 10 och såg då en stadig ström av polisbilar som förde bort gripna appellanter till Majialou.

Människorättsaktivisten Liu Anjun har suttit i husarrest sedan 30 september. Två polisbilar stod utanför hans hus och många poliser var där, några även inne i undervåningen av hans lägenhet. En polis har fått i uppdrag att följa med Liu när han lämnar lägenheten. Lius telefon var också avstängd.

Välkände människorättsaktivisten Hu Jia hade över 30 poliser och sex polisbilar utanför sitt hus för att övervaka honom.

Många Pekingbor kritiserade kongressen och sade att den kommer kosta hundratals miljoner yuan och att inget parti i världen spenderar så mycket av skattebetalarnas pengar och mobiliserar så mycket mankraft för att bara hålla ett möte.

Översatt från version


Poliser finns på varje buss som passerar Himmelska fridens torg. (Epoch Times)

Poliser finns på varje buss som passerar Himmelska fridens torg. (Epoch Times)