Största släktträdet har rötterna i Långaryd
Stora skaror av släktningar kom till byn Långaryd när författarna Johan Lindhardt och Per Andersson delade ut boken över världens största dokumenterade släkt. (Foto: Svend Nielsen/Privat)


Världens största släkt har rötterna i Långaryd i Hallands inland. Där bodde på 1600-1700-talen länsman Anders Jönsson och Ingrid Nilsdotter. De gav upphov till ett släktträd som nu rymmer 149 000 personer.

Det mycket omfattande forskningsarbetet startade för 30 år sedan av en då 14-årig Per Andersson. Orsaken var enkel:

– Jag var nyfiken på mina rötter, på vilka mina släktingar var.

I sökandet bakåt kom han till Anders Jönsson och Ingrid Nilsdotter. Anders Jönsson levde mellan 1662 och 1716, Ingrid Nilsdotter mellan 1676 och 1753. Det är ungefär så långt tillbaka det går att spåra vanligt folk, tack vare lagen om kyrkbokföring som kom 1686. Adel går i regel att följa längre tillbaka eftersom de omskrivits flitigare i historien.

Till sin hjälp i dokumenterandet av det jättelika släktträdet har han haft många hjälpsamma släktingar och inte minst Johan Lindhardt som kom in i arbetet för 15 år sedan och har rett ut vissa grenar.

Resultatet av allt letande i kyrkböcker, jordeböcker, domböcker och samtal med tusentals människor har nu sammanställts i en bok i fyra band över Långarydssläkten.

Släkten breder ut sig över 60 länder i alla världsdelar och alla utom en av Sveriges kommuner (Bjurholms). På det lokala planet är det tämligen dominerande. I Långaryds socken tillhör fler än hälften Långarydssläkten, i hemkommunen Hyltebruk är siffran 40 procent. I Halmstad, den närmaste större orten finns 14 000 ättlingar till Anders Jönsson och Ingrid Nilsdotter.

Två tredjedelar av alla släktingar är i livet. Det föds mer än tio släktingar om dagen så de blir cirka 4 000 fler per år. I det stora trädet ryms även fruar och makar, adoptiv- och styvbarn.

– När jag hade fått ihop några tusen namn hade jag en utställning på biblioteket i Hyltebruk. Då trodde jag att släkten var färdigutredd. Men det räcker att man hittar en enda ny person på 1700- eller 1800-talet så blir det flera tusen nya släktingar.

1991 samlades 2 500 av släktingarna till världens största släktträff i Långaryd. Den finns med i Guinness rekordbok. Det stora antalet personer gör att en intressant bild av samhället framträder. Men han har inte hittat något särskilt utmärkande släktdrag.

– Nej, släkten avspeglar samhället i stort och utgör ett tvärsnitt ur befolkningen, säger Per Andersson.

Självklart har han stött på många intressanta personer och levnadsöden, och inte så få kändisar: fyra prinsar med namnet von und zu Liechtenstein, förre näringsministern Björn Rosenberg, fyra biskopar, inräknat Christina Odenberg i Lunds stift, artisterna Joachim Thåström och Tityo Jah, komikern Nils Poppe, skådespelaren Andreas Wilson, programledaren Siewert Öholm och fysikern Bodil Jönsson, för att nämna några.

Anders och Ingrid fick åtta barn varav två dog som unga. Övriga sex fick stora barnkullar.

– Åtta nio tio barn var inte ovanligt, berättar Birgitta Holmén i Hyltebruk som deltog mycket i arbetet de första åren, och även har bidragit under årens gång, liksom många andra släktingar gjort.

Det svåraste i arbetet har varit då det funnits brister i källmaterialet. Uppgifterna i de äldre dokumenten är ofta mycket knappa. En annan svårighet har varit att organisera det jättelika släktträdet på ett överskådligt sätt. För den saken har Per Andersson skapat ett eget bokstavssystem som anger hur varje släktmedlem relaterar till stamfäderna.

Innan boken gick i tryck i våras skickade allt material ut till släktingarna, i 15 000 brev för korrekturläsning, så att de fick möjlighet att kontrollera så att uppgifterna verkligen stämde. Responsen han fått på det har givit honom mycket.

– Det är slående hur roade släktingarna är av detta.

När nu Långarydssläkten betraktas som färdigutredd finns det tre andra linjer att följa, detta projekt gäller ju bara hans morfars sida, det finns mormor, farmor och farfar också. Dessa är sannolikt inte lika talrika.

– På mormors sida har jag hittat 70 000. Ser man det så är jag förmodligen den person i världen som har flest släktingar, säger Per Andersson.

Fakta:

Per Andersson bor i Stockholm, arbetar som undervisningsråd på skolverket, är utbildad statsvetare och historiker. Sysslar även med heraldik, alltså släktvapen och har ritat stadsvapen till flera kommuner, bland annat släktens hemkommun, Hyltebruk.

Boken Långarydssläkten: Länsman Anders Jönssons i Långaryd ättlingar under tre sekel, har han skrivit tillsammans med Johan Lindhardt. Den består av 2256 sidor, uppdelade på fyra band.