Stora omvälvningar i närliggande galax
GIGANTISKT: En het båge av gas, över två miljoner ljusår lång, sträcker sig genom galaxklustret 3C438. (Foto: Nasa/ CXC/ U North Carolina/ G. Cecil/ Getty images)


Ett enormt galaxkluster har genomgått en av de mest dramatiska händelserna som någonsin upptäckts, säger forskare.

En ljus båge av extremt het gas som löper genom galaxen likt en väderfront, kan ses på en bild tagen av NASA:s Chandra X-ray Observatory. Bågen är över två miljoner ljusår lång och gasen i klustret har hettats upp till 170 miljoner grader Celsius.

– Detta enorma inslag som upptäckts i klustret, kombinerat med den höga temperaturen, pekar på att en exceptionellt dramatisk händelse inträffat i det närliggande universumet. Vi är inte säkra på vad som orsakat det, säger Dr Ralph Kraft, ledare för ett team med internationella forskare vid Harvard-Smithsonian Centre for Astrophysics i USA.

Två möjliga teorier har lagts fram – en kollision i en hastighet av fyra miljoner km per timme mellan två massiva galaxkluster; eller ett utbrott från ett supermassivt svart hål i den centrala galaxen.

Kollisionsteorin är för närvarande favoriten:

– Trots att det skulle vara en extrem kollision, en av de mäktigaste som någonsin skådats, tror vi att detta är en möjlig förklaring, säger en av forskarteamets medlemmar, Dr Martin Handcastle från University of Hertfordshire i England.

Men fler observationer behövs, säger forskarna, eftersom de nuvarande resultaten inte riktigt passar in i den förutsagda teorin om kollisioner.

Den alternativa förklaringen om ett svart hål baseras på idén att när materian slukas av ett supermassivt svart hål, så skjuts en del av det utåt likt jetstrålar, vilket kan hetta upp och trycka omgivande gas så att en båge formas. Den här processen kunde också vara orsaken till det hålrum i den heta gasen som beskådats vid bågens ena ände, föreslår astronomerna vid Chandra, men det skulle kräva en enorm mängd energi.

Man känner till att ett supermassivt svart hål existerar i klustrets centrala galax, men forskarna bedömer det som orimligt att det skulle kunna generera den mängd energi som krävs för att skapa bågen – att under en period på 200 miljoner år svälja en massa 30 miljarder gånger större än solen.

– Dessa värden har aldrig förut skådats och är ärligt talat svåra att tro på, säger Dr Kraft.

Översatt från originalartikel på engelska.