Stor rymdsatsning i Kiruna
Marsforskningen i Kiruna är en stor del av den nya satsningen på rymdområdet. På bilden syns NASA:s marsrobot Curiosity, en rörlig robot som undersöker Mars möjligheter till mikrobiellt liv. Forskare i Kiruna får dagligen data från roboten på Mars. (Foto: NASA/Wikimedia Commons)


Marsforskning och nanosatelliter ligger till grund för Luleå universitets rymdsatsning i Kiruna som drar igång nu, hösten 2015. Med 100 miljoner kronor ska området bli ett rymdcentrum att räkna med, nationellt och internationellt. Forskningen ska utökas och samarbetet med rymdindustrin stärks.

Det är bland annat marsforskning och nanosatelliter som utgör grunden till den framtida utvecklingen på rymdområdet i norra Norrland. Två nya professorer har under året startat forskning på plats. Professor Javier Martín-Torres från universitetet i Granada, Spanien, fortsätter sin marsforskning i Kiruna. Data från Mars tas dagligen emot och ett av uppdragen är att leta efter tecken på liv, enligt Luleå universitets (LTU) hemsida. Nyligen uppmärksammades Martín-Torres i samband med NASA:s upptäckt av vatten på Mars, som hans forskning bidragit till.

Reza Emami, tidigare universitetet i Toronto, Kanada, är en av de två nyanställda professorerna. Han säger att det är viktigt med långsiktiga, internationella samarbeten för att göra satsningen hållbar.

Målet är att etablera regelbundna samarbeten med internationella forskare genom långsiktiga projekt. Rymdprojekt måste vara internationella på grund av deras komplexitet och kostnad. De här samarbetena ska i sin tur utvecklas till nya forskningscenter, utbildningar och företag, säger han.

Inom området rymdtekniska system skapar Emami ett laboratorium för utveckling och produktion av småskaliga satelliter, nanosatelliter. I laboratoriet ska man testa teknik för användning ombord på rymdfarkoster. Uppbyggnaden sker i samarbete med en rad svenska rymdindustrier.

rymnden, kiruna LTU_Business_rit_23

Rymdforskningen i Kiruna växer. Bilden visar forskare och affärsutvecklare vid en invigning av rymdsatsningen vid Kiruna Rymdcampus den 1 oktober 2015. (Foto: Peter Olofsson, LTU Business)

De närmaste fem åren satsas det på Kiruna som rymdstad. LTU, som bedriver forskning och utbildning inom rymdområdet i Kiruna antar 20 nya doktorander till Rymdforskarskolan. Dessutom startar ett EU-finansierat, regionalt utvecklingsprojekt, Rymd för innovation och tillväxt (RIT), för att ta tillvara på resultatet av forskningen och skapa nytta i samhället.

Projektet handlar mycket om att skapa möten mellan olika aktörer och tillsammans ta kliv som man inte kunde tagit utan varandra. På lång sikt ska vi ha en gemensam road-map för rymd, inte bara i Kiruna. Vi vill att rymdnäringen ska vara en näring som skapar tillväxt i vår region, säger Johanna Bergström-Roos, projektledare för RIT och affärsutvecklare på LTU Business AB.

Hon vill stärka regionen som ett rymdcentrum, både nationellt och internationellt. I projektet samarbetar universitetet med rymdföretag och företagsinkubatorer med flera.

Visionen är att Kiruna ska bli Europas mest mångsidiga rymdstad, och stärka ett oberoende europeiskt tillträde till rymden. Här spelar Space Kiruna, ett samverkansorgan för regionens rymdaktörer, en viktig roll.

Satelliter kan bli Esranges framtid