Stor ökning av utländska sommarbesökare i Sverige
Turister har samlats för att se vaktavlösningen vid Kungliga slottet i Stockholm. (Foto: Olivier Morin AFP/Getty Images)


Sommarens utländska övernattningar ökade över hela landet med nio procent. Bland långväga besökande ökade kineserna mest.

Fast den svenska sommaren var svalare och blötare än vanligt ökade turistmängden. Totala antalet övernattningar i Sverige ökade med nästan 5,5 procent, till 26,8 miljoner under juni, juli och augusti, enligt Tillväxtverkets statistik.

De senaste två åren har fler långväga besökare kommit till Sverige. Förra året ökade gästande från länder utanför Europa med nästan 20 procent och den här sommaren med över 25 procent. Antalet övernattningar av besökare från Kina ökade med 36 procent, från Indien med 25 procent och från USA nio procent.

Hela landet har varit intressant för besökarna, men Stockholms län ökade mest med nästan en halv miljon fler övernattningar. På en god andraplats ökade Skåne med drygt 210 000 övernattningar. Östergötland och Örebro län ökade mest procentuellt sett.