Stor ökning av hatbrott i Kanada under 2009
En medlem av den nynazistiska gruppen National Socialist Movement höjer armarna efter att ha sprättat upp Israels flagga under en demonstration den 17 april 2010 i Los Angeles. Hatbrott i Kanada ökade markant under 2009, enligt en kanadensisk statistisk rapport. (Foto: David McNew / Getty Images)


Hatbrotten i Kanada, i synnerhet mot judiskt troende, ökade väsentligt under 2009, enligt en kanadensisk statistikrapport som släpptes på tisdagen.

Hatbrotten som rapporterats till polisen ökade med 42 procent, uppgav statistikbyrån, vilket innebar en ökning till fyra incidenter per dag från färre än tre per dag under 2008. Sammanlagt rapporterade polisväsendet 1 473 hatbrott under 2009, en ökning från 1 036 året innan.

Medan ökningen upptäcktes hos alla tre huvudkategorier av hatbrott, såsom ras, religion och sexuell läggning, ökade incidenter med religiösa motiv med 55 procent under 2009, rasrelaterade med 35 procent och incidenter med sexuell läggning med 18 procent.

Av de hatbrott som rapporterades till polisen var 54 procent relaterade till ras eller etnicitet, 29 procent var relaterade till religion och 18 procent till sexuell läggning.

De flesta sammandrabbningar relaterade till religioner berörde judar och antalet fall ökade med 71 procent från 2008 till 2009.

Med rapporterade 283 hatbrott mot judar under 2009 sade den judiska stödgrupp B’nai Brith Canada att de kanadensiska statistiska resultaten fungerar som en ”väckarklocka”.

”Vi är mycket störda över resultaten i denna studie”, sade Frank Dimant från B’nai Brith Canada i ett uttalande.

”Inte nog med att antalet hatbrott ökar i allmänhet utan religionens roll som en motiverande faktor har blivit mer uttalad, vilket är ett hot mot alla religiösa minoriteter. Detta är en direkt utmaning mot värderingarna i vårt mångkulturella samhälle.”

Dimant sade att rapporten stämmer överens med den årliga revisionen av antisemitiska incidenter hos B’nai Brith Canadas förbund för mänskliga rättigheter som har följt antisemitiska handlingar i Kanada under det senaste decenniet.

Organisationen uppmanade alla nivåer i regeringen och brottsbekämpande organ att ”ägna ytterligare resurser för att bekämpa antisemitism och hatbrott av alla de slag.”

Regionalt ökade hatbrotten mestadels i fyra storstadsområden: Ottawa, Toronto, Kitchener-Cambridge-Waterloo och Montreal.

Bland etniska grupper fanns den största ökningen av hatbrott mot araber eller västasiater, som fördubblades från 37 incidenter under 2008 till 75 i 2009. Svarta fortsatte att vara den vanligaste gruppen för rasangrepp och står för 272 incidenter under 2009 vilket är ca 38 procent av alla rasistiska incidenter.

Våldsbrott, såsom misshandel, svarade för cirka 4 av 10 hatbrott som rapporterats av polisen. Våldsbrotten var vanligare bland hatbrotten relaterade till sexuell läggning.

Man konstaterade att antalet hatbrott i studien är sannolikt i underkant jämfört med den verkliga omfattningen av hatbrott i Kanada, eftersom inte alla brott anmäls till polisen. Siffror från rapporterade övergrepp från kanadensarna själva tyder på att ungefär en tredjedel av incidenter som svaranden uppfattat vara motiverade av hat har senare rapporterats till polisen.

I mars var fyra män från Edmonton åtalatade för trakasserier och misshandel i samband med brott som polisen sade var motiverade av hat.

Incidenterna inträffade den 12 februari när männen sågs dela ut flygblad om Blood and Honour (Blod och ära), en internationell vit-makt-grupp.

Männen gick in i flera hus på Whyte Street i Edmonton och påstås ha gjort hatiska och rasistiska kommentarer till alla som var icke-vita, enligt nyhetsrapporter. En ung man terroriserades med rasistiska uttalanden och misshandlades, liksom en 30-årig kvinna och en man som kom till hennes hjälp.

Översatt från engelska: