Stockolm får Citybanan
Tågresenärerna i Stockholm kommer om några år att kunna åka med Citybanen. Regeringen gav i går klartecken åt projektet. (Foto: Banverket)


16 miljardersprojektet Citybanan i Stockholm fick i går klartecken av regeringen att gå vidare med sikte på att bli klart för trafik 2013 till 2016.

– Därmed skapar vi bra förutsättningar för Stockholm – bättre möjligheter för människor boende i Stockholm att komma i tid till arbetet, sade infrastrukturminister Åsa Torstensson på presskonferensen i går.

Järnvägskapaciteten kommer att fördubblas och tillväxten i hela Sverige gynnas.

– Fungerar inte då järnvägskapaciteten i Stockholm så tenderar detta också att stanna utvecklingen i hela landet, tillade hon.

Citybanan är en sex kilometer lång dubbelspårig järnväg som ska gå 10 till 50 meter under Stockholms innestad mellan pendeltågsstationerna Stockholm Södra och Tomteboda. Sträckan kommer att få två mellanstationer, en vid City och en vid Odenplan.

Med Citybanan bygger man bort ”getingmidjan och ger möjlighet för fler och punktligare tåg i hela Sverige”, enligt Banverket som är ansvarigt för Sveriges järnvägar.

Projektet har haft problem med förhöjda kostnader på 5,1 miljarder, men regeringen beslutat att gå vidare med det på grund av dess betydelse för tillväxt i Sveriges framtid, enligt regeringens utredning.

En alternativ lösning med spår på marknivå har utretts och förkastats på grund av att det redan finns åtagande för Citybanan.

– Det fanns ett antal avtal och ett arbete som vi har att har en relation till – annars skulle det innebär att vi skapar onödiga kostnader… och onödiga förseningar, sade Åsa Torstensson.

Att få en lösning för järnvägstrafiken genom Stockholm är Sveriges viktigaste järnvägsprojekt, enligt Banverket.