Steg mot friskare liv


Nu har alla helgerna passerat och många har skaffat sig en viktökning som man gärna vill bli av med. Gör som Anders Raustorp, forskare på Högskolan i Kalmar använd stegräknare, papper och penna. En ny studie visar att med 10-12 000 steg om dagen kan man få kontroll på vikten.

I höstas lade Anders Raustorp fram en studie som visade att om man sätter upp ett mål för sin fysiska aktivitet och använder dagbok, där man för in en successiv ökning, kommer man att öka sin fysiska aktivitet med 27 procent. Nyckeln till framgång är alltså att sätta upp mål.

Nu har Anders Raustorp samarbetat med 14 forskare från USA, Canada, Australien, Frankrike och Sverige i en ny studie. Den här gången gällde det att sätta upp riktlinjer för hur många steg om dagen man ska gå för att ha vikten under kontroll.

Studien som publicerats i tidskriften Journal of Physical Activity and Health 2008, visar att för kvinnor upp till 50 år och för männen räcker inte 10 000 steg för att hålla kontroll på vikten.

– Vi har tagit fram rekommendationer i olika åldersgrupper, men har starkare material på kvinnosidan, säger Anders Raustorp, från Högskolan i Kalmar i ett pressmeddelande. Han är en av initiativtagarna till studien och ansvarig för den svenska delen.

Forskargruppen har tidigare tagit reda på att flickor bör gå 12 000 steg och pojkar 15 000 steg om dagen om barnen är mellan 6-12 år.

Nu gällde det 3 127 friska vuxna, varav de flesta (2151) var kvinnor. Åldrarna varierade mellan 18 och 94 år. Alla använde samma märke av stegräknare (Yamax/KeepWalking LS2000) och forskarna i respektive land använde identisk metod för mätning av Body Mass Index (BMI).

Målen baseras på rekommendationer framtagna med högkvalitativa stegräknare. Anders Raustorp betonar vikten av att använda stegräknare med bra kvalité utan filterfunktion. Dessa rekommendationer är dock preliminära och mer forskning behövs för att få definitiva siffror.

Rekommendationer på antal steg för kvinnor per dag:

18 till 40 år – 12 000
40 till 50 år – 11 000
50 till 60 år – 10 000
Från 60 år och uppåt – 8 000

Rekommendationerna för män:
18 till 50 år – 12 000
Från 50 år och uppåt – 11 000

Alltså nyckeln till framgång är att sätta upp mål. Ta fram stegräknaren och ställ in den eller om du inte äger en så promenera utan stegräknare. Plocka fram stavarna. De är jättebra nu när det är snö och halka. Det blir gott att få röra på sig och känna hur hektona, kilona bara smälter bort. Lagom till våren får vi dessutom en bra kondition.