Stefan Löfven valdes enhälligt
Den nyvalde socialdemokratiske partiledaren Stefan Löfén vid partistyrelsens möte den 27 januari. (Foto: Jonathan Nackstrand / AFP)


Med ett rungande ja godkändes idag verkställande utskottets förslag till ny socialdemokratisk ledare. Det blev Stefan Löfven.

Socialdemokraternas verkställande utskott vaskade snabbt fram ett förslag till partiordförande efter Håkan Juholts avgång. När partistyrelsen på fredagen skulle välja Stefan Löfven till partiledare blev det en öppen process med inbjudna gäster, som ägde rum på Fotografiska museet i Stockholm.

Elvy Söderström berättade innan valet att hon och Stefan Löfvén båda hade gått på samma studiecirklar inom socialdemokratin, i början av deras karriär. Deras studieledare hade då sagt till Elvy:
– Se nu till att det blir något stort av pojken, och, tillade hon, det tycker jag att vi har gjort.

Carin Jämtin sade om den nye partiordföranden:
– Stefan Löfven har varit ordförande i Metall, han är från början svetsare och en socialdemokrat som är djupt rotad i Örnsköldsvik, Stockholm och världen, och det är en fantastisk kombination.

Hon fortsatte med att säga att Löfven är en trygg och mycket kunnig ledare som har en tydlig ideologisk förankring i partiets idéer, och att han har förmågan att samla människor och genomföra de förändringsprocesser som behövs.

Valet av Stefan Löfven var över på ett par minuter efter ett rungande ja. Han fick ett fång mörkröda rosor och en lång varm applåd.

Den nye partiordföranden tackade de föregående partiledarna för vad de åstadkommit och han sade:
– Ni förstår det är inte så lätt för en svetsare från Övik att komma i de fotspåren. Jag har tagit uppdraget just för att jag med dessa fantastiska människor delar övertygelsen om socialdemokratin och våra värderingar.

Nu går partiet igenom en tuff period.
– Politik är alltid svårt och ibland är politik väldigt hårt. Med uppförsbacken till trots känner jag en stark tillförsikt.

Löfven känner tillförsikt
för att han känner partiet, som har många engagerade och kunniga medlemmar, vilka brinner för socialdemokratins värderingar, demokrati och för politik.

– Och det är viktigt. Det är bara vi, vi tillsammans som kan ge människorna förtroendet tillbaka för den socialdemokratiska politiken. Därför är det vår uppgift och vårt ansvar att tillsammans visa våra visioner och drömmar. I kombination med en konkret pragmatisk politik kan vi bygga ett starkare och rättvisare Sverige, ett Sverige som är ännu bättre och där människors frihet alltid står i främsta rummet.