Statistik visar att miljontals överger kommunismen i Kina
Den 23 april 2006 samlades fler än 15 000 människor i Taiwan för att stödja de miljontals kineser som formellt trätt ut ur det kinesiska kommunistpartiet (kkp), kommunistiska ungdomsbrigaden (kub) och kommunistiska unga pionjärer (kup). (Foto: Epoch Times)


Det finns en stark, tyst ström som rör sig genom den kinesiska samhällsstrukturen – miljoner kineser träder ut ur och tar fullständigt avstånd från det kinesiska kommunistpartiet.

Denna rörelse, som växer sig starkare för varje dag, är långt mer oroväckande för kkp än alla vädjande personer, arga bönder, uppsagda arbetare och korrupta tjänstemän tillsammans. Kkp är rädda, därför att ett förändringens mandat växer i Kina, och allt fler kineser bestämmer sig för att de vill att deras fosterland ska gå vidare utan kkp. Men majoriteten av folket som bor i Kina har aldrig hört talas om denna rörelse. De har aldrig läst Epoch Times Nio kommentarer om kommunistpartiet – boken som startade det hela.

Genom att konstant försöka blockera all information gällande “utträdesfenomenen”, har kkp lyckats att hålla en häpnadsväckande stor del av de kinesiska medborgarna i okunnighet. Men samtidigt som folk får reda på vad som pågår genom frihetens viskningar från vän till vän, undrar de vad som menas. Om det är sant att fler än tolv miljoner människor har trätt ut ur kkp och att tiotusentals fler gör det varje dag, innebär det att kkp är på gränsen till kollaps? Är dess dagar räknade? Vad skulle det innebära för Kina?

Hur kommer deras liv att påverkas?

För att förstå svaren på dessa frågor, måste vi först måste förstå detta: utträdesfenomenen är verkligt – det händer på riktigt.

Vid slutet av 2004 publicerade Epoch Times en serie ledarartiklar med titeln Nio kommentarer om kommunistpartiet. Sedan den 3 december 2004 har Epoch Times samlat in deklarationer för ”tre utträden”, vilka är utträdesdeklarationer från kkp, kommunistiska ungdomsbrigaden (kub) och kommunistiska unga pionjärer (kup) på webbsidan Tuidang (Träd ut ur kkp). På nyårsdagen 2005 sammanfördes 50 personer i en gruppdeklaration av utträden från alla de tre kinesiska kommunistorganisationerna. De uppmanade folk att vitt sprida de Nio kommentarerna.

I januari 2005 när dåvarande premiärministern Zhao Ziyang avled, började parollen “Säg adjö till kkp” dyka upp över hela världen. Antalet ”tre utträden” nådde 1 miljon den 21 april 2005; 2 miljoner den 31 maj; 3 miljoner den 15 juli; 4 miljoner den 30 augusti; 5 miljoner 18 oktober; 6 miljoner den 1 december; 7 miljoner den 8 januari 2006; 8 miljoner den 14 februari; 9 miljoner den 20 mars – fram till den 25 april hade antalet nått bortom 10-miljonerstrecket.  Den 2 augusti hade 12 218 767 peroner tagit avstånd från kommunismen i Kina.  

Vid den här tidpunkten ifrågasatte några personer om utträdesdeklarationerna organiserades och kontrollräknades. De ville veta: Stämmer dessa siffror?

Hur samlas utträdesdeklarationerna in?

Dr. Gao Dawei, talesman för Globala centret för att träda ut ur det kinesiska kommunistpartiet  tog upp den här frågan i ett uttalande:

– Det finns några huvudsakliga vägar för tre utträden: En är via internet. Namnet kan skrivas in på listan av utträden på webbsidan Tuidang, efter att man brutit igenom Kinas internetblockad. Den andra vägen är via fax. Efter att deklarationen är skriven eller utskrivet, faxas det till servicecentret för att träda ut ur kkp. Den tredje vägen är via e-post. Uttalandet kan skickas ut via e-post efter att man brutit igenom internetblockaden. En annan väg är via telefon. Vårt servicecenter har flera heta linjer. Förutom detta kontaktar också många volontärer över hela världen folk i Kina.

Volontärerna vid Globala centret för att träda ut ur kkp svarar i telefonen med: ”Hallå!  Globala centret för att träda ut ur det kinesiska kommunistpartiet.” Så fort den som ringer ger sitt namn och namnet på organisationen som han eller hon vill träda ut ur så görs det. Ibland ringer uppringaren i någon annans ställe eller begär specifikt att deras namn och uttalande ska bli publicerade i tidningen Epoch Times.

Många avsäger dessutom sitt medlemskap i grupp. Det kan vara allt från några få till hundratals personer. I en stad avsade för några dagar sedan 140 personer sitt medlemskap i partiet. De flesta personer på landsbygden använder sina riktiga namn, men de från städerna använder vanligtvis alias. Det finns också personer som skickar sina utträden utomlands. De ger sina deklarationer till familjemedlemmar som reser utomlands som sedan ger dem till Globala centret för att träda ut ur kkp. För att kringgå den kinesiska regeringens blockering av servicecenter inom Kina, sätter en del personer upp sina deklarationer på allmänna platser såsom allmänna postlådor eller myndigheternas anslagstavlor. Den nyaste och mest populära metoden är att skriva utträdesdeklarationer på sedlar. En del ristar till och med in sina meddelanden direkt på mynt.

Träder verkligen kineser ut ur partiet?

Över hela världen träder folk ut ur kkp. Men hur många av dessa personer är i själva verket i Kina? Den här frågan oroar kkp mer än den gör dess medborgare. Globala centret för att träda ut ur kkp slog sig nyligen ihop med Quality Software Developer (QSD) i södra Kalifornien för att skapa mjukvara som registrerar och analyserar Epoch Times webbsida Tuidang (Träd ut ur kkp) 24 timmar om dygnet. Enligt Dr. Liu Jiesen, representant för QSD, nådde under perioden 4 december 2004 till 27 juni 2006 antalet ”tre utträden” 11 366 927, av vilka 6 876 990 – fler än 60 procent – var nuvarande medlemmar i kkp. Så var kommer dessa personer ifrån? Varje utträdesuttalande innehåller landets namn, område och även staden det kommer ifrån.

– Baserat på resultaten av vår analys, är 11 366 927 av de personer som avsagt sig sitt medlemskap i kkp, kub och kup, 11,35 miljoner från Kinas fastland och 16 289 är från andra länder och områden, säger Dr. Liu.

Bill Xia, verkställande direktör för QSD, förklarade att dynamisk internetteknologi är nyckeln till att bryta igenom Kinas internetblockad och för att man ska kunna ha möjligheten att skicka utträdesdeklarationer. Enligt deras data är den överväldigande majoriteten av utträdesdeklarationer från Kinas fastland. Några få IP-adresser kommer från utanför Kina, men de flesta av dem antar man vara internetanvändare i Kinas fastland som är i förbindelse med Dynamic Internet genom proxyservrar utomlands. De är med andra ord fortfarande internetanvändare i Kinas fastland. Genom noggrann undersökning fann QSD att dessa internetanvändare var från olika provinser i Kina, inklusive avlägsna provinser såsom Tibet och Xinjiang. Peking och de tre nordöstra provinserna Liaoning, Jilin och Helongjiang, är emellertid de områden där det är flest utträden.

Vid första anblicken av antalet för de “tre utträdena”, kan kanske många människor i Kinas fastland inte tro på siffrorna. De kanske tror att antalet utträden omöjligt kan vara så högt för att de inte har hört talas om det.

Enligt en nyligen gjord undersökning är 80-90 procent av medlemmarna i kkp:s organisationer i Kina inte längre aktiva. Ingen tror i själva verket på kommunismen idag.

Expert säger att utträden kommer att fortsätta

Ye Ke, forskare vid Public Policy Doctoral-programmet vid universitetet i södra Kalifornien tycker att det inte är konstigt att folk inte har hört mer om detta. Han tror att orsaken är att information om de Nio kommentarerna och träd ut ur kkp-kampanjen har spridits via internet, och att många människor som har blivit förföljda av den kinesiska kommunistregimen inte vill offentliggöra sin identitet. Därför kan många människor du känner ha trätt ut ur kkp, utan att du är medveten om det, eftersom de kan behålla sin anonymitet när de gör sitt utträde.

Enligt Ye är 11 miljoner egentligen inte mycket om man betraktar kkp:s struktur idag.

– Jag är övertygad om att folk kommer att fortsätta att träda ut ur kkp i den takt vi har sett hittills. Varför säger jag detta? Om du för det första tar en noggrann titt på situationen gällande kommunismen i Kina, så kan du se att alla dess ideal har dött ut. Det är inte längre tilltalande för människor, säger han.

– Enligt en nyligen gjord undersökning är 80 till 90 procent av kkp:s organisationer i Kina inte längre aktiva. Ingen tror längre på kommunismen idag. När så är fallet, om det fanns en ännu effektivare metod för att avsäga sig sitt medlemskap i kkp, så skulle du se antalet stiga till skyhöga nivåer. Det finns inte bara folk som har blivit besvikna på kkp, det finns folk som går omkring och djupt hatar kkp, säger Ye.

– 2005 vädjade 30 miljoner människor till regeringen om missförhållanden på deras hemorter. Många av dem vädjade helt enkelt för att de var så fattiga att de inte visste vad dem skulle ta sig till. Det finns också många oliktänkande som inte vågar vädja till regeringen då det skulle vara farligt för dem att göra så. Som ni ser så finns det många människor i Kina som hatar kkp, för att inte nämna de tiotals miljoner arbetslösa arbetare, förföljda Falun Gong-utövare och medlemmar av andra förföljda religioner. Antalet beräknas till tiotals miljoner. Det är sannerligen ett astronomiskt antal människor. Om vi skulle låta dem på ett behändigt sätt uttrycka sina riktiga känslor, skulle jag tro att de verkligen skulle vilja göra det.

Så här långt har den kinesiska regeringen offentligt förnekat massutträdena två gånger. Men förnekandena resulterade bara i starkare tilltro till existensen av utträdena.

Varför har inte ännu fler trätt ur?

Om det finns så många kineser som hatar kkp så mycket att de är villiga att lämna det, då är frågan  vi borde ställa oss, ”Varför har bara 12 miljoner människor lämnat kkp?”, snarare än, ”Är det sant att 12 miljoner människor har lämnat kkp?”

Expertanalyser menar att för närvarande är det största tabut för kkp de Nio kommentarerna och information om massutträdena ut ur kkp. Kkp har gjort sitt bästa för att hindra sådan information från att nå det kinesiska folket. Det är en av huvudorsakerna till varför Nio kommentarerna och information om utträdena inte har spridits mer.

Bill Xia tror att de Nio kommentarerna och information om massutträdena från kkp har blivit den viktigaste måltavlan för kkp:s internetblockad. En del av blockaden är blockering av e-post. Kkp har inte sparat någon möda att blockera e-post om de Nio kommentarerna. Blockaden var framför allt kraftig innan 4 juni, årsdagen av massakern på Himmelska Fridens torg 1989. Vid den tiden var det ungefär en vecka då det knappt gick att få tillgång till DynaWeb (Dongtaiwang.com) och Ultrareach.net (Wujiewang), de två viktiga verktygen för att bryta igenom internetblockaden. Som ett resultat hade antalet folk som lämnat kkp genom DynaWeb minskat under denna period. Det tog några veckor att återuppbygga åtkomligheten till DynaWeb.

– De senaste åren har det bekräftats att fler än tio tusen Falun Gong-utövare har kidnappats för att ha delat ut de Nio kommentarerna och uppmuntrat folk att träda ut ur kkp. Förra året gav vi President Bush en rapport med fler än 70 förföljelsefall innan han besökte Kina, sade Dr. Gao.

Kkp har använt en stor summa pengar för att vidmakthålla den intensiva blockaden. Det minskade möjligheterna till utträdesdeklarationer. Folket i de lägre samhällsskikten är de huvudsakliga offren för blockaden, eftersom de saknar metoder för att bryta igenom den.

I Kina har bara en liten del av befolkningen både tillgång till internet och vetskap om hur man bryter igenom blockaden. De många människor som vill träda ut ur kkp saknar därför en kanal för att offentliggöra sina utträden.

– Många medelålders och äldre människor som varit med om tillräckligt för att känna till kkps natur och historia vill lämna kkp, men de vet inte hur man bryter igenom internetblockaden. Det kan vara ännu svårare för de fattiga, eftersom de till och med har problem med att ringa internationella telefonsamtal eller skicka fax. Alla dessa faktorer samverkar till att göra det svårt att träda ut ur kkp, säger Bill Xia.

Även om det fortfarande inte är lätt att sprida de Nio kommentarerna och hjälpa folk att lämna kkp, är framtidsutsikterna lovande. Ju mer någonting förbjuds, desto mer entusiastiska blir folk att få tag i det och sprida det. Så här långt har den kinesiska regeringen offentligt förnekat massutträdena två gånger. Men förnekandena resulterade bara i starkare tro på existensen av utträdena.

Människor från alla delar av samhället lämnar partiet

QSD:s analys av databasen för utträdesdeklarationerna visar att bland de personer som offentliggjort sitt utträde ur kkp, är 20 448 regeringstjänstemän, 879 är från departement för allmän säkerhet eller upprätthållande av lagen, 584 från Kommissionen för kkp:s disciplininspektion, 407 är suppleanter i Folkkongressen, 149 från Allmänna säkerhetsbyrån, 140 från provinsiella partikommittéer, 138 från Folkets domstolar, 72 från Statssäkerhetsministeriet, 22 från Statsrådet, 21 från Zhongnanhai, den kinesiska regeringens huvudkvarter och 13 är medlemmar av nationella  folkkongressens ständiga kommitté.

Dr. Gao säger att till och med inom kkp, är det en vanlig uppfattning att partiet inte kommer att bestå länge till. Han hoppas att utträdesrörelsen kan upplösa kkp på ett fredligt sätt.

En volontär vid Servicecentret för att träda ut ur kkp sade att några högt rankade tjänstemän också har lämnat kkp. De fick ett telefonsamtal från en propagandaansvarig  tjänsteman i Kina. Denne sade att han fått information om utträdena ur kkp och organskörd från Falun Gong-utövare. Han uppmanade centret att fortsätta sprida sanningen i Kina och gav förslag på hur man skulle göra det.

Centret fick också ett telefonsamtal från en medlem i politbyråns ständiga kommitté. Han ringde för att se ifall Servicecentret för att träda ut ur kkp är falska rykten som spridits av Falun Gong-utövare och om det är manipulerat av taiwanesiska oberoende krafter. Volontärens förklaring skingrade hans tvivel och han sade att han skulle överväga att läsa de Nio kommentarerna.

Den 1 mars 2005 deklarerade 46 veterankadrer, som arbetat 30-50 år för kinesiska kärnvapenprogram, att de ville träda ut ur kkp. I maj lämnade ett dussintals människor från Centrala partiskolan in sina utträdesdeklarationer genom andra människor till Epoch Times. Bland dem fanns aktiva tjänstemän på ministernivå och biträdande ministernivå. De skrev i brevet: ”Så vitt vi vet kommer 90 procent av de mer än 2000 anställda i Centrala partiskolan att träda ut ur partiet när förhållandena så tillåter.” 

Den senaste trenden är utträdesmeddelanden från korrupta tjänstemän. Dr. Gao sade att de fick ett meddelande från en tjänsteman från Guangdongprovinsen som brukade vräka boende från deras hem genom att använda våld. Han sade i sin deklaration att han djupt ångrade att han skadat många människor genom våldsamma vräkningar och att han inte skulle göra detta mer. Att lämna kkp är hans sätt att säga adjö till sitt förflutna och be offren för vräkningarna om förlåtelse.

En annan deklaration som kommit in till servicecentret var från en grupp korrupta tjänstemän. De sade att de alltid vetat om att kkp var ondskefullt och att deras föräldrar också visste detta. De brukade vara goda tjänstemän, men senare blev de korrupta när de inte kunde finna någon orsak att inte ta pengar från kkp, då det är så ondskefullt och korrupt. De sade att de fortfarande hyser några rättfärdiga tankar i sina hjärtan. Nu har de emigrerat utomlands med sina familjer efter att de lyckats få tag i tillräckligt med pengar. Dessa före detta kkp-tjänstemän erbjöd ekonomiskt stöd för att hjälpa till att göra slut på kkp.

Den här artikeln är sammanställd från NTDTV:s program “Attention to World News”

http://www.theepochtimes.com/news/6-7-27/44315.html