Statinbehandling av äldre ifrågasätts


I tidigare artiklar har jag uttryckt min brist på entusiasm när det gäller de kolesterolminskande mediciner som kallas för statiner. Dessa mediciner är mycket populära, till följd av massiv reklam om deras förmåga att minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Forskning visar emellertid att för personer som inte tidigare haft hjärtsjukdomar minskar inte dödligheten av att de intar statiner.

En bra metod för att mäta statiners verkliga förebyggande effekter är att mäta den övergripande dödligheten. Det faktum att dödligheten inte minskar kom återigen fram i en analys i tidskriften British Medical Journal [1]. Tre allmänläkare, varav en arbetar i Nya Zeeland och två i England har ifrågasatt behandling med statinter hos äldre personer. Forskningen baserades på fynden i en studie som mätte effekterna av statinet pravastatin hos en grupp på över 500 personer mellan 70 och 82 år.

I den här gruppen
minskade hjärtinfarkterna och dödsfallen. Däremot ökade risken för att få cancer med 25 procent hos dem som åt medicinen. Generellt sätt minskade inte intaget av spravastatin dödsfallen. Författarna till studien anser att intag av statiner hos de äldre innebär att ge med den ena handen och ta med den andra; hjärtsjukdomarna minskar men cancerrisken ökar.

Författarna säger: ”Genom att erbjuda behandling som är avsedd att förebygga vissa sjukdomar, kanske vi ovetandes väljer en annan dödsorsak, och säkerligen utan patientens medgivande. Detta är i grunden oetiskt och undergräver principen om respekt för självbestämmanderätten.”

De fortsätter: ”Förebyggandet har fler biverkningar än behandlingens risker, särskilt den skugga som kastas över det för friska livet i form av sjukdomshotet, vilken kan bli större hos äldre människor…”

Jag tycker detta är vettiga synpunkter. Dessutom har de en annan poäng i sin observation; problemet är inte bristfälliga data, utan hur informationen tolkas och kommuniceras till läkare och patienter.

En orsak till varför behandling med statiner är så omfattande i England hänger samman med det faktum att alla allmänläkare belönas ekonomiskt av regeringen för denna praxis.

Som författarna till studien påpekar: att ge läkarna ekonomisk uppmuntran, ”kan förmå dem att övertala patienter att acceptera sådan förebyggande behandling”. Det finns bevis för att den här sortens drivfjäder faktiskt kan förändra hälsopraxis [2]. Såsom författarna uttrycker det, är det inte tydligt att behandling med statiner verkligen förbättrar hälsan.

Referenser:

1. Mangin D, et al. Preventive health care in elderly people needs rethinking British Medical Journal 2007; 335:285-287

2. Petersen LA, et al. Does pay-for-performance improve the quality of health care? Annals of Internal Medicine 2006; 145:265-72

John Briffa är en i London verksam läkare, författare och skribent inom området hälsa, med intresse för näringslära och naturmedicin.

Läs gärna originalartikeln engelska.