Start idag för klimatmötet i Paris
"För klimatet!" står det på banderollen. Som en säkerhetsåtgärd har man inte fått hålla klimatmarscher på Paris gator. Den 29 november lämnade människor istället sina skor på Place de la Republique som en symbol för en utebliven marsch. Polisen räknade till över 20 000 par skor, bland dem ett par som skänkts av påven Franciskus. (Foto: Miguel Medina /AFP/Getty Images)


Cirka 200 länder ska enas om ett bindande avtal för att minska utsläppen av växthusgaser i världen. Frågan är också vilka som ska betala. Idag börjar klimatmötet i Paris. Inför mötet har säkerheten skärpts ytterligare efter terrorattentaten.

FN:s 21:a klimatmöte, Conference of Parties (COP) börjar idag den 30 november i Paris och pågår till och med den 11 december, eventuellt med en förlängning. Mötet inleds med att ländernas högsta ledare träffas och får göra ett uttalande på högst tre minuter. Från Sverige deltar den första dagen både kungen och statsminister Stefan Löfven.

Under förhandlingarna spelar sedan klimat- och miljöminister Åsa Romson och vår klimatambassadör Anna Lindstedt viktiga roller.

– Klimatavtalet måste innehålla en ram så att alla världens länder binds vid ambitiösare klimatarbete. Det här avtalet ska också innehålla en tydlighet om vart vi ska, vi ska hålla den globala temperaturökningen så långt under två grader som möjligt, säger klimat- och miljöminister Åsa Romson i en intervju på regeringens webbplats.

De stora frågorna under mötet handlar om utsläppsminskningar och finansiering av insatser i fattigare länder. Men mötet behandlar också teknikutveckling och -överföring, marknadsmekanismer, anpassning till klimatförändringar, kompensation för klimatrelaterade skador och många andra frågor, enligt tankesmedjan Fores. Det nya klimatavtalet ska börja gälla 2020.

Även om mötet kommer att innehålla maktspel och handla mycket om vem som ska betala för vad, så är vår klimatförhandlare Anna Lindstedt hoppfull inför det framtida arbetet:

– Jag tror att vi på lite längre sikt kommer att kunna klara av att hålla jordens temperaturökning under två grader, förhoppningsvis så långt under två grader som möjligt. Men de åtgärder som är klara i Paris kommer inte ta oss ända dit, säger Anna Lindstedt i en intervju med SvD.

Åsa Romson är också hoppfull:

– Ett avtal blir det, frågan är hur rigitt och bra det blir. Hoppfull måste man vara tills man möter motsatsen, säger Romson inför mötet.

Med anledning av terrorattentaten den 13 november har säkerheten skärpts inför klimatmötet. Till exempel har man inte tillåtit klimatmarscher i Paris före och efter mötet. Totalt har 120 000 poliser och militärer mobiliserats över hela landet. Enbart vid platsen för förhandlingarna finns 2 800 säkerhetsmän på plats, enligt franska Epoch Times.