Stärk tillgången på egna medel - spara på banken


Sverige är ett rikt land och svenskarna är rika genom sitt medborgarskap. Med hjälp av våra inbetalda skatter äger vi statliga företag och olika pensionsfonder, vilket inte är till någon hjälp när oväntade utgifter dyker upp för en som inte har någon kontantbuffert.

Philip Lerulf, projektledare på Timbro, och S-bloggaren Erik Laakso har skrivit rapporten ”Medborgarna på marginalen – Knaper vardag för många svenskar”. De skriver att samtidigt som välfärdsstaten tillförs resurser begränsar det medborgarnas möjligheter att öka sin egen trygghet.

Pengar står i dagens samhälle för individuellt handlingsutrymme och frihet, men ”väldigt många svenskar står helt utan vare sig besparingar eller marginaler i vardagen”, skriver de. En Nordea rapport i början av 2011 visade att 16 procent av befolkningen inte har någon buffert alls för oförutsedda utgifter.

Enligt Statistiska centralbyrån kan mer än en femtedel av personer som är yngre än 45 år inte klara en oväntad utgift på 8 000 kronor. ”Eftersom det är förenat med vissa skamkänslor att som vuxen medge att man har svårt att klara ekonomin finns det skäl att anta att andelen av befolkningen som från och till har svårt att få pengarna att räcka till är ännu högre än vad statistiken visar”, menar rapportens författare.

Så här har det inte alltid sett ut. 1961 var skattetrycket knappt 30 procent jämfört med år 2010 då det var 45,8 procent. Det betyder att svensken har mindre i plånboken och det har fått konsekvenser med en explosionsartad utveckling av företag som erbjuder krediter.

”Bristen på rena pengar som medborgarna kan använda när räkningarna är betalda och plötsliga utgifter kräver likviditet har hittills inte betraktats som ett stort samhällsproblem i Sverige”, skriver Lerult och Laakso.

De menar att bristen på kontantbuffert dels handlar om den förändrade synen på lån, bristen på tillgångar men även på en oförmåga att balansera inkomster och utgifter. De menar att allt färre förstår att man ska klara att överleva utan försörjning från det offentliga systemet eller ta lån.

Privat sparande är trygghet och ger en känsla av att ha makt över det egna livet, så en av slutsatserna blir: ”För att komma tillrätta med de problem som vi har pekat på i denna rapport behövs insatser som både stärker tillgången till egna medel och som gynnar ett ökat privat sparande”.