Spelberoende ökar hos unga män
Det är framförallt fler unga män som söker lyckan i spel visar en ny svensk studie. (Foto: Lex Van Lieshot/ANP)


Folkhälsoinstitutets nya studie visar att nästan var tionde ung man har spelproblem. Det är framförallt personer med låg inkomst som har problem med spelberoende.

I lågkonjunkturens spår lockas allt fler till spel. Kanske hoppas man på vinster som en lösning på sina ekonomiska problem. Nu har Statens Folkhälsoinstitut undersökt den svenska befolkningens situation när det gäller spel och hälsa.

Resultatet av den nya undersökningen bygger på en första datainsamling där 15 000 personer i åldern 16-84 år har tillfrågats om sina spelvanor.

Senaste befolkningsstudien kring spel och hälsa genomfördes 1997-98. Då använde man sig av samma mätinstrument, så resultaten går att jämföra.

Studien visar en markant ökning av spelproblem bland män i åldern 18-24 år. Även i åldersgruppen män 25-44 år har andelen personer med allvarliga spelproblem fördubblats.

Andelen personer med spelproblem har ökat från 5 procent 1997-98 till 9 procent i årets undersökning.

Hos kvinnor i åldern 45-64 år har det skett en fördubbling av andelen med spelproblem, men här från en mycket låg nivå, visar studien.

Däremot har antalet personer med spelproblem bland yngre kvinnor och äldre män minskat.

Totalt sett har cirka två procent av Sveriges befolkning problem med spelande, en siffra som är oförändrad sedan förra undersökningen. Den nya studien har visat att det är låginkomsttagare som vanligen har spelproblem.

– Resultaten visar att spelproblem bidrar till en ökad ojämlikhet i hälsa. Och de ökade spelproblemen beror inte på ett ökat speldeltagande, varken generellt eller i de grupper där problemen har ökat, säger Marie Risbeck som är projektledare för Spelberoendeprojektet på Statens folkhälsoinstitut.

Det är främst männen som spelar spel om pengar, även om siffran för alla personer som spelat om pengar minskat i landet från 88 procent i den tidigare studien till 70 procent i årets studie.

Problem med spelande kan utgöra en risk för att hamna i ett beroende där jakten på pengar till spel kan driva personen in i kriminalitet för att få fram pengar. Spelberoendet har stora likheter med alkohol- och drogberoende.

Folkhälsoinstitutet poängterar att studien är världsunik i sitt upplägg med upprepade mätningar och ytterligare analyser av data kommer att genomföras under de närmaste månaderna. I slutet av november väntas man kunna ge en utförlig rapport.

Det är tänkt att undersökningen ska upprepas flera gånger fram till år 2014.