Sömnbrist ökar hungerkänslan
Sömnbrist kan leda till ökad aptit visar forskning. Personerna på bilden har ingen koppling till artikeln.(Foto: Leon Neal / AFP)


Om du vill undvika viktökning ska du se till att sova ordentligt för vi är mer benägna att bli extra sugna på mat när vi är trötta. En svensk forskningstudie har visat att den del av hjärnan som bidrar till aptitkänsla påverkas av sömnbrist.

Sömnbrist och fetma kan leda till svåra hälsoproblem på sikt. Idag lever många människor ett tidspressat liv där man försöker hinna med både jobb och sociala aktiviteter och många gånger är det sömnen som får stryka på foten. Många tenderar att gå och lägga sig allt för sent och hinner inte få den sömn kroppen behöver.

En annan bov som stör nattsömnen är den allt ökande stressen i samhället vilket kan leda till ofrivillig sömnbrist. Man uppskattar att var fjärde svensk lider av sömnproblem idag.

Fetma är också ett allt ökande problem i västvärlden och forskning har visat att det finns en koppling mellan sömnbrist och fetma.

Vid institutionen för neurovetenskap vid Uppsala universitet har forskarna Christian Benedict och Helgi Schiöth i tidigare studier kommit fram till att en enda vaknatt hos unga vuxna män påverkade ämnesomsättningen nästa dag. Efter det sömnlösa dygnet såg forskarna att männens basala energiförbrukning minskade och näringsämnen lagrades i kroppens energiförråd, två faktorer som på sikt leder till viktökning.

Nattvaket ökade även hungerkänslorna vilket påvisar att sömnbrist påverkar vår uppfattning av mat.

Nu har Christian Benedict och hans forskarkollegor vid Uppsala universitet och andra Europeiska universitet med hjälp av magnetröntgen undersökt vilka områden i hjärnan som kontrollerar vår aptit. Forskarna lät 12 normalviktiga manliga studenter titta på bilder av mat, sedan jämfördes skillnaderna som uppstod efter en natt med normal sömn och efter en natt utan sömn.

”Efter en natt av sömnbrist visade studenterna hög aktivering i ett område av hjärnan som är involverad i människans vilja av att äta. När vi betänker att sömnbrist är ett ökande problem i det moderna samhället visar våra resultat att dåliga sömnvanor kan påverka människors risk att bli överviktiga på lång sikt. Därför är det viktigt att sova ungefär åtta timmar varje natt för att hålla en stabil och hälsosam kroppsvikt”, säger Christian Benedict i ett pressmeddelande.

De nya rönen har publicerats i tidskriften The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.