Somaliska pirater greps i Indien
Misstänkta somaliska pirater sitter med täckta ansikten ombord på ett indiskt kustbevakningsfartyg utanför Mumbai. (Foto: Punit Paranipe/Getty Images)


En grupp med 28 somaliska pirater greps i närheten av ögruppen Lakshadweep Islands i sydvästra Indien och överlämnades till polisen i Bombay. Domstolen i Bombay har tidigare haft ett fall med 15 pirater som greps den 31 januari och anklagades för väpnat upplopp och mordförsök ute till havs.

Svårigheten att få till stånd fällande domar för piratbrott som sker på internationellt vatten har varit ett hinder för att bekämpa problemet generellt.

Den indiska flottan samarbetade med kustbevakningen och piraterna kunde gripas efter en eldstrid. Den kapade trålaren Prantalaya-11 har använts som ett moderfartyg för attacker mot handelsfartyg och 24 personer som tidigare tagits som gisslan befriades från fartyget.

Vid den tidigare operationen den 31 januari fritogs 20 personer som varit gisslan hos piraterna. De är nu på väg hem med hjälp av thailändska och burmesiska myndigheter, uppger Hindustan Times. Somaliska pirater har kapat fartyg av alla storlekar för att sedan utkräva lösensumma av ägarna

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/51088/