Solsken bidrar till styrka och rörlighet
Att vara ute i solskenet ger D-vitamin. (Foto: The Epoch Times/ Louise Valentine)


Vi har den senaste tiden haft ett överdådigt soligt väder i England och då jag älskar att vara i solen är jag uppmärksam på forskning som visar att solsken är bra för hälsan.

En av solstrålarnas effekter på huden är produktionen av D-vitamin, och detta näringsämne skyddar mot cancer och inverkar på humöret. Vitaminet är viktigt för uppbyggnad av skelettet och för muskulaturens funktion.

I en nyligen publicerad studie bedömdes förhållandet mellan D-vitamin och fysisk prestationsförmåga (mätt med ett standardiserat test av fysisk förmåga, såsom farten vid promenad och balans) och handstyrkan, i en grupp av personer i åldern 65 och uppåt. De klassades i grupper med normala nivåer av D-vitamin, och med brist på D-vitamin (D-vitamin i blodet låg under 50 nmol/L) eller kraftig brist (D-vitamin under 25 nmol/L).

Forskningen visade att män och kvinnor med brist på D-vitamin hade betydligt lägre fysisk prestationsförmåga och handstyrka jämfört med personer med adekvata nivåer av D-vitamin. Män och kvinnor med stor brist på D-vitamin hade avsevärt lägre greppstyrka i handen jämfört med dem som hade adekvata nivåer av D-vitamin. De som hade för lite D-vitamin var helt enkelt svagare.

Författarna till denna studie önskar att mer forskning görs avseende förhållandet mellan nivåer av D-vitamin och fysisk funktionsförmåga, särskilt med tanke på att antalet äldre människor proportionellt ökar i befolkningen.

Min uppfattning är att det är ganska lätt för äldre personer att komma i en nedåtgående spiral som ett resultat av otillräckliga nivåer av D-vitamin och en minskad fysisk funktion: ju sämre människors fysiska förmåga är, desto mindre går de utomhus, och är då än mer benägna att få D-vitaminbrist, vilket ger en negativ inverkan på deras fysiska funktionsförmåga.

Min mamma som är i 70-års åldern uttryckte nyligen att hon tror att i takt med att vi åldras är det mycket viktigt att fortfarande gå ut och gå. Hon behövde självklart inte övertyga mig om nyttan av en regelbunden fysisk aktivitet. Men den här forskningen fick mig att tänka på om inte utomhusaktiviteter har en viktig betydelse för dem som vill upprätthålla fysisk förmåga genom att det ger ökade nivåer av D-vitamin.

Den här studien ger mig ytterligare en möjlighet att lyfta fram nyttan av att gå ut i solskenet för oss alla, och även för de äldre. De som är ganska rörliga kanske vill göra det till en vana att gå ut för en daglig promenad, vilket förstås kunde vara en del i andra aktiviteter såsom att gå och handla. Även de som är mindre rörliga gagnas av att vara utomhus när vädret tillåter, och särskilt när solen skiner.

Kanske är det också värt att nämna att det är gratis att nyttja solens sken, och är till skillnad från många andra saker något som de flesta kan göra.

Referenser:

1. Houston D.K., et al., Association Between Vitamin D Status and
Physical Performance: The InCHIANTI Study. Journal of Gerontology Series A: Biological Sciences and Medical Sciences, 2007; 62(4): 440-6.

John Briffa är läkare, författare och hälsoskribent i London, med intresse i kosthållning och naturmedicin.

Briffas webbplats: