Socialstyrelsen anmäler olaglig "kadaverutbildning"


Efter avslöjandet av kurser med likdelar har Socialstyrelsen anmält både Sahlgrenska sjukhuset och Linköpings Universitetssjukhus till åklagaren för granskning. Även de två importföretagen har anmälts då det är olagligt att importera likdelar i syfte att tjäna pengar enligt lagen om genetisk integritet.

Dagens Medicin avslöjade i april att det hålls kurser vid Universitetssjukhuset i Linköping där man använder mänskliga likdelar vid kirurgisk träning. Liknande ”kadaverkurser” har hållits vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg och båda sjukhusen har haft sådan utbildningar ett par gånger per år de senaste åren.

Kurserna i Linköping arrangeras av implantatföretaget Swemac Orthopaedics som också skaffar fram likdelar från utlandet till utbildningen. En överarm kan kosta 10 000 kr att importera till Sverige. Till Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg anskaffar Surgical Training Concept fötter från döda människor.

Både Swemac och Surgical Training Concept hävdar att de har tillstånd från Socialstyrelsen att importera likdelar från utlandet. Socialstyrelsen har dock inga noteringar om detta.

På Surgical Training Concepts hemsida skriver man att ”STC har kontrollerat gällande lagstiftning innan verksamheten påbörjades och har då också varit i kontakt med Socialstyrelsen och andra berörda myndigheter”. Företaget välkomnar dock en granskning av sin verksamhet ”för att få frågan fullständigt klarlagd.”

På Swemacs hemsida annonserar man fortfarande ut ”utbildningar för ortopeder med humanpreparat” och  hävdar att detta ger högre kvalitet i utbildningen. Leveranserna har enligt Swemac kommit från en stiftelse utomlands men vill inte uppger vilken stiftelse. På sin hemsida uppger Swemac ha två samarbetspartners i USA och en i Tyskland.

Under sin granskning av lagligheten i utbildningen med likdelar har Dagens Medicin också haft kontakt med Karolinska sjukhuset i Stockholm där man är medvetna om att import av kadaver till Sverige är olagligt och har sagt nej till dylika erbjudanden från utlandet.

Dock kan man på webbsidor på internet läsa att det i USA är helt lagligt att träna och ha kurser på lik. Bland andra skriver ett mediaföretag nwi.com  om hur sommarstudenter arbetar med avbildningsteknik och dissekering på donerade kadaver på IUN-medicinskola i Gary, Indiana, USA.

De avlidna har donerat sina kroppar till vetenskapen och kropparna används för olika utbildningssyften på skolan. Eleverna tycker att de lär sig mer exakt att undersöka, röntga och utbilda sig i anatomi på ett kadaver än en plastmodell.