Snart leder Sverige EU
se2009.eu logo


För att medborgarna inom EU ska veta vad som händer under Sveriges period som ordförande i unionen, presenterade EU-minister Cecilia Malmström nyligen en webbplats se2009.eu.

I Sverige vill medborgarna lätt kunna få reda på vad myndigheter gör, något Sverige arbetar för inom EU. Den nya webbplatsen har många kontaktuppgifter och det menar EU-ministern visar på tillgänglighet och öppenhet.

– De övergripande målen för det svenska ordförandeskapet är att det ska vara öppet, effektivt och resultatinriktat. Dessa mål har också varit vägledande för utvecklingen av webbplatsen. Ambitionen är att webbplatsen ska vara den mest heltäckande informationskällan för den som vill följa ordförandeskapet, skriver regeringen på sin hemsida.

Webbplatsen se2009.eu som redan nu kan besökas kommer att fyllas på med information och funktioner ju närmare 1 juli vi kommer. Här finns bland annat en kalender där man kan se vad som händer. Programmet för 1 juli finns inskrivet och Stockholm är huvudorten den dagen.

Det kommer att bli sex intensiva månader med ekonomiska problem hos medlemsländerna på grund av finanskrisen, förhandlingar om nytt klimatavtal och nya ledamöter i EU som ska installeras efter valet som äger rum den 7 juni. Sverige leder EU-arbetet från 1 juli till årets slut.