Snart kommer nya lagar
Bildtext: Regeringens stiumulering av bostadsbyggandet lär inte resultera i ett bostadshus liknande Turning Torso i Malmö. Men flera orter runt om i landet vill bygga höga hus. (Foto: Johan Nilsson / Scanpix / AFP)


Nedan följer ett urval av några av de många lagar som träder i kraft den 1 januari. Urvalet handlar om lagar och förordningar som gäller för bostäder och byggande, föräldrar, pensionärer och sjuka, barn och lite om bilar. Dessutom om det nya körkortsdirektivet som är en följd av anpassningen till EU.

Bostäder och byggande

Regeringen vill få ökad rörlighet på arbetsmarknaden och för att stimulera andrahandsmarknaden för bostäder höjs schablonavdraget från 21 000 kronor per år till 40 000 kronor per år. Dessutom har man rätt att sätta hyran friare än tidigare men om hyresgästen tycker att hyran är för hög, finns hyresnämnden som prövar den, men pengar betalas inte tillbaka retroaktivt.

Bor man i en hyresfastighet eller bostadsrätt kommer den kommunala fastighetsavgiften, som nu uppgår till 1365 kr per lägenhet att sänkas till 1210 kronor. Regeringen tror att sänkningen kan stimulera nyproduktion av hyresrätter.

Det blir mer stimulering för bostadsbyggande. Fastighetsskatt behöver idag inte betalas för nybyggda bostäder under de första fem åren och för de därpå kommande fem åren betalas halv avgift. Detta ändras så att man för det nybyggda huset slipper fastighetsavgiften helt under de första 15 åren efter färdigställandeåret.

Föräldrar, pensionärer och sjuka

Föräldrapenningen höjs på grundnivån, från 180 kronor per dag till 225 kronor per dag.
Skattereduktionen för hushållsarbete omfattar även barnpassning. Det ska då utföras i eller i nära anslutning till bostaden. Om detta kan ordnas omfattar det även läxhjälp och annat skolarbete för barn och unga i grundskola, gymnasieskola och motsvarande skolformer.

Mycket kommer att indexregleras, som till exempel högkostnadsskyddet, läkemedel, avgift för en vårddag på sjukhuset. För 2013 blir högkostnadsskyddet för besök inom den öppna vården 1100 kronor. En vårddag på sjukhus ska kosta högst 100 kronor och ingen ska betala mer för subventionerade läkemedel än 2200 kronor.

Ensamstående pensionärer får 170 kronor mer i bostadstillägg. För att ytterligare förbättra pensionärernas ekonomiska villkor sänks skatten genom att grundavdraget höjs med ungefär 50 kronor.

Barn

Barnens bästa ska vara avgörande vid beslut och andra åtgärder som rör vård- eller behandlingsinsatser och barnet ska ges möjlighet att framföra sina åsikter. Barn som placeras i familjehem får en egen socialsekreterare att ha kontakt med. Om en anmälan kommer om att barnet far illa ska socialnämnen genast göra en skyddsbedömning.

En ny lag ger ersättning på grund av övergrepp eller försummelser i samhällsvården av barn och unga i vissa fall, mellan åren 1920 och 1980. En särskild nämnd handlägger och beslutar i frågan.

Fordon

Kraven på vilka bilar som verkligen är miljöbilar skärps, när bilarnas koldioxidutsläpp blir viktrelaterade, samma regler för nya personbilar inom EU gäller. Därmed blir inte alla av dagens miljöbilar befriade från fordonsskatt de första fem åren.

Det blir en ny indelning av körkortspliktiga fordon i behörigheter (A2, C1, C1E, D1 och D1E) och vissa nya ålderskrav införs för körkort, bland annat höjs åldersgränserna för att köra tyngre motorcyklar. Föraren får stegvis tillträde till mer krävande fordon. Det blir bland annat nya bestämmelser om giltighetstid och förnyelser av körkort. Allt detta sker för att EU:s tredje körkortsdirektiv ska införlivas i svensk rätt.