Snarkning ökar cancerrisken
Att sova sittande kan inte ge en sömn utan störningar. Personen på bilden har inget samband med artikeln. (Foto:AFP/Stephen Shaver)


Nya forskningsrön visar att personer som snarkar och lider av andningsstörning under sömnen löper större risk att drabbas av cancer än de som sover normalt, rapporterar The Telegraph.

Det är sedan tidigare känt att personer med andningsuppehåll under sömnen, så kallad sömnapné, oftare drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar än de som inte har sömnproblem.

Sömnapné är vanligare bland män och överviktiga. Tillståndet innebär att luftvägarna förträngs och personen drabbas av ett andningsstopp under sömnen.

Nu har forskare för första gången sett att det finns ett samband mellan sömnproblem och cancer. Forskningsrönen har nyligen presenterats vid en konferens i San Fransisco, the American Thoracic Society conference.

Forskare vid University of Wisconsin School of Medicine and Public Health har i sin studie kommit fram till att risken att dö i cancer är fördubblad hos dem som lider av måttliga andningsrelaterade sömnstörningar och 4,8 gånger högre hos dem som lider av allvarligare andningsuppehåll jämfört med dem som har normal nattsömn.

Enligt forskarna är det den låga syrehalten i blodet som kan utlösa utvecklingen av cancer.

En annan studie från The Spanish Sleep Network har studerat förekomsten av cancer hos personer som lider av andningsstörningar under sömnen.

Forskarna följde 5 200 personer under sju års tid. Det visade sig att de personer vars syrenivåer sjönk under 90 procent under 12 procent av den totala sömntiden hade 68 procent större risk att utveckla cancer än dem som inte hade andningssvårigheter under sömnen.

Det finns hjälp att få för den som lider av sömnapné. Det är viktigt att bli undersökt och få en korrekt diagnos för att få rätt behandling.