Smör ger lägre blodfetter än olivolja
Smör och bröd gör kinden röd lyder det gamla talesättet, men många har nog av rädsla för hjärt- och kärlsjukdomar slutat äta smör. En ny studie visar dock att smör ger lägre blodfetter än oliv- raps- och linfröolja.


Måltider som innehåller smör ger en betydligt lägre blodfettshöjning än de som innehåller olivolja och en ny typ av raps- och linfröolja. Det är främst bland män som skillnaden är tydlig, visar en ny svensk studie.

Många har nog av rädsla för hjärt- och kärlsjukdomar slutat äta smör men den nya studien visar att det kan vara en god idé att inte utesluta smöret från kosten. Ansvarig för studien är Julia Svensson, doktorand i bioteknik och nutrition vid Lunds universitet. 

Förklaringen till att smör ger en lägre blodfettsstegring tror man bero på att 20 procent av fettet i smör består av korta och medellånga fettsyror. Eftersom dessa används direkt som energi påverkar de därför aldrig blodfetterna i någon högre grad. Dessa fettsyror anses som bra och inom sjukvården används de till patienter som har svårt att ta upp näring, förklarar man i ett pressmeddelande.

– En ytterligare förklaring, som vi spekulerar i, är om tarmcellerna föredrar att lagra smörfett framför långkedjiga fettsyror från vegetabiliska oljor. Smöret ger dock en liten högre halt av fria fettsyror i blodet, vilket är en belastning för kroppen, säger Julia Svensson.

Forskarlaget lät 19 kvinnor och 28 män äta tre testmåltider innehållande raps-linfröolja, smör eller olivolja. Deltagarna fastade efter klockan 21.00 dagen innan testdagen och på morgon togs ett fasteblodprov där hälsostatus och samtliga blodfetter kontrollerades innan testmåltiden intogs. Måltiden bestod av 35 gram testfett som var blandat i mannagrynsgröt, mellanmjölk, björnbärssylt och en skiva bröd med skinka. Därefter togs blodprov 1, 3, 5 och 7 timmar efter måltiden som blodfetteranalyserades. Under dagen fick försökspersonerna fasta.

Resultatet visade att smör ger en betydligt lägre blodfettshöjning efter en måltid jämfört med de andra matoljorna. Skillnaden var tydlig hos männen, medan den var marginell hos kvinnor.

Det är sedan tidigare känt att män och kvinnor har grundläggande skillnader i ämnesomsättningen. Hormoner och storlek på fettdepåer skiljer sig åt mellan könen och det kan förklara resultaten i studien. För att få tillförlitliga resultat var det viktigt att testa kvinnor under samma period under menstruationscykeln.

– Resultaten nyanserar bilden av olika kostfetter. Olivoljans har studerats så otroligt mycket och dess förtjänster lyfts ofta fram. Att smör höjer blodkolesterol på lång sikt är välkänt medan dess kortsiktiga effekter inte är lika väl studerade. Visst är olivolja bra, men resultaten visar att olika matfetter kan ha olika fördelar, poängterar Julia Svensson. 

Hon påminner oss om att allt fett naturligtvis ska ätas med måtta.

– Slutligen, alla fetter har högt energiinnehåll och om man inte förbränner det man stoppar i sig resulterar detta i viktuppgång och ökad risk för sjukdom på lång sikt.