”Smartphone-abstinens” skapar ångest
Det kan vara jobbigt att slita sig från sin smartphone. (Shutterstock)


Att skiljas från sin smarta telefon kan orsaka allvarliga psykologiska och fysiologiska effekter hos användarna, bland annat dåliga prestationer vid kognitiva tester, enligt ny forskning.

Forskarna säger att dessa upptäckter tyder på att användare av smartphones bör undvika att skiljas från sina telefoner under dagliga situationer som kräver stor uppmärksamhet, som till exempel när man gör prov, sitter i konferenser eller möten, eller utför viktiga arbetsuppgifter, eftersom det skulle kunna resultera i sämre kognitiv prestation vid de uppgifterna.

– Våra upptäckter tyder på att separation från sin Iphone kan ge negativ påverkan på prestationen vid mentala uppgifter, säger Russell Clayton, doktorand på University of Missouri School of Journalism och huvudförfattare till studien.

– Dessutom tyder resultaten från vår studie på att Iphones kan bli en förlängning av oss själva, så att när vi separeras så upplever vi en förminskning av ’jaget’ och ett negativt fysiologiskt tillstånd.

Forskarna fann att när smartphoneanvändare inte kunde svara i sin ringande telefon när de löste enkla ordpussel så ökade deras hjärtfrekvens och blodtryck, liksom känslan av oro och obehag.

Dessutom minskade prestationen (antalet ord som hittades i ordpusslet) jämfört med när användarna utförde liknande ordpussel medan de hade sin telefon intill sig.

Att ta bort telefonen

I studien bad forskarna användarna att sitta i ett litet datorrum på ett mediepsykologilaboratorium. Forskarna sade till deltagarna att syftet med experimentet var att testa pålitligheten hos en ny sladdlös blodtrycksmanschett.

Deltagarna gjorde det första ordpusslet med sin smartphone hos sig och det andra ordpusslet utan den eller vice versa medan forskarna övervakade deras hjärtfrekvens och blodtryck.

När deltagarna gjorde det första pusslet registrerade forskarna deras hjärtfrekvens och blodtryck. Deltagarna fick sedan berätta om sin orosnivå och hur obehagliga eller behagliga de kände sig under det första ordpusslet.

Medan de hade sin smartphone hos sig fick deltagarna sedan information om att deras telefon orsakade ”Bluetooth-störningar” på de trådlösa blodtrycksmanschetterna, och att de behövde placeras längre ifrån dem i rummet under resten av experimentet.

Mer oro, sämre prestation

Forskarna gav sedan deltagarna ett andra ordpussel. Medan de jobbade med pusslet ringde forskarna deltagarnas smartphones.

Efter att telefonerna slutat ringa noterade forskarna blodtryck och hjärtfrekvens. Deltagarna fick berätta om sina orosnivåer och hur obehagliga eller behagliga de kände sig under ordpusslet.

Forskarna fann en betydande ökning i oro, hjärtfrekvens och blodtryck, och en betydande försämring av prestation i ordpusslet när deltagarna var separerade från sin iPhone jämfört med när de utförde liknande ordpussel med sin telefon intill sig.

Studien, utförd av Clayton tillsammans med Glenn Leshner, före detta professor på University of Missouri, nu på University of Oklahoma, och Anthony Almond, doktorand på Indiana University-Bloomington, är publicerad i tidskriften Journal of Computer-Mediated Communication.

Källa: University of Missouri. Publicerad med tillstånd från Futurity.org under Creative Commons license 3.0. Läs originalet.