Sluta förfölja dem som tror på frihet!
Advokat Gao Zhishen har skrivit flera öppna brev till Kinas stryrande med uppmaning om att öka respekten för de mänskliga rättigheterna.


Advokat Gao Zhisheng skrev 18 oktober 2005 ett öppet brev till Hu Jintao och premiärminister Wen Jiabao. Epoch Times Sverige publicerar nu en förkortad version av brevet. Framöver kommer även Gao Zhishengs övriga brev till Kinas styrande att publiceras på svenska.

Bäste president Hu Jintao och premiärminister Wen Jiabao.

Mina hälsningar till er!

Innan jag vidare framför mina hälsningar till er vill jag berätta att jag har varit utanför Peking för att ta fram fakta i ljuset om en grupp av våra medborgare, Falun Gong-utövare, vilka har blivit offer för en systematisk, storskalig och organiserad förföljelse. Jag gömde
mig själv undan allmänheten under den tid som det sades att jag hade ”försvunnit”.

Den rådande vågen av fortlöpande, systematisk, storskalig och organiserad förföljelse av kineser som utövar Falun Gong är ett barbariskt illdåd. Jag har inte bara fått många brev som detaljerat berättar om detta, utan har också nyligen personligen bevittnat detta under min resa. Som medborgare och advokat tar jag ansvar för alla rättsliga konsekvenser av att exponera det som jag har bevittnat.

Den 15 oktober mötte jag Xu Chengben som bor i staden Wendeng i
Shandongprovinsen. Han berättade för mig under mötet: ”Min fru He Xiulings kropp har varit i polisens kylrum i nästan två år, i väntan på att bli begravd. De torterade henne länge tills hon slutligen dog. Det är absurt att de inte ens efter två år har kunnat avsluta den här saken. Jag fick bara se en kort glimt av henne innan de torterade henne till döds. När jag såg henne hade hon tappat förståndet. Hon var fastbunden vid en säng och hade handbojor och saknade kläder på underkroppen. Mitt hjärta nästan brast när jag såg att min älskade hade blivit så grymt torterad. De var så omänskliga
att de knuffade ut mig ur rummet efter bara några minuter. Hon var bara i 40-årsåldern. Detta är vad jag såg när polisen bad mig titta på henne…”

”Min fru blev arresterad fem gånger innan hon dog. Vid ett tillfälle satt hon fängslad i tre månader i staden Jinzhou i Liaoningprovinsen. Efter att ha vädjat i Peking blev hon arresterad och spärrades in på en toalett på ett hotell i Zhifou-distriktet. Hotellet hade hyrts på lång tid enbart för att kvarhålla arresterade Falun Gong-utövare. Toaletten var mindre än tre kvadratmeter, ändå hölls sexton personer fängslade där. Många kunde nästan inte andas därinne. På min uttryckliga begäran blev min frus kropp obducerad efter döden, men de vägrade ge mig rapporten. Varje gång jag frågade efter
den sade de helt enkelt till mig: ‘Hon dog av att ha utövat Falun Gong.'”

Falun Gong-utövare Lin Jixiao, en kvinna i 40-års åldern bodde i byn
Dachuang som låg i Songcun i staden Wendeng. Efter att ha blivit gripen den 28 september sändes hon till ett häkte. Där började hon hungerstrejka. När hennes familj ville träffa henne sade de att hon hade förflyttats till tvångsarbetslägret Wangcun. Men enligt dem som just hade blivit frisläppta från häktet hölls hon fortfarande kvar där och var nära döden.

När vi skyndade till Wangcun hjärntvättscenter fick min familj höra att hon inte var där. När vi sedan kom till ”6-10 byrån” sade de att min fru hade blivit förflyttad till staden Qingdao. Än i dag vet vi inte om hon lever eller var hon finns.

Xiao Yong, som bor i Fusan-distriktet, staden Yantai i Shandongprovinsen, är en hederlig person med gott rykte. Ändå blev han dömd till tre och ett halvt års fängelse i juli, endast för att han utövade Falun Gong i några dagar. Yang Kemeng är andraårsstudent på Harbins teknologiska institut, bilingenjörsavdelningen vid Weihai-filialen. Han var en mycket bra elev och alla på institutet tyckte om honom. Hans offentliga utträde ur Kommunistiska
ungdomsförbundet (CYP) på en internetsida ådrog sig särskilt intresse hos en tjänsteman vid den Centrala ständiga kommittén i KKP (Kinas kommunistparti).

Eftersom han inte hade specificerat namnet på institutet i sitt uttalande, startade 610-byrån* en landsomfattande kampanj för att filtrera alla universitets och högskolors internetsidor. Han identifierades av 610-byråns personal i Weihai i maj. När han tillfrågades ifall han utövar Falun Gong och om han hade gått ur CYP, svarade han: ”Jag är beredd att sluta med vad helst jag önskar.

När skolan började den 20 augusti kom personal från ”610-byrån” till institutet för att förhöra honom igen. Han arresterades den 29 augusti, men hans föräldrar fick inte reda på det förrän de ringde till hans studenthem.

Den 7 september arresterades hans föräldrar, Yang Pinggang and Chang Lijun, tillsammans med paret Wang Shengli och fru Wang i staden Jining. Ingen vet till dags dato var de befinner sig.” Ovanstående berättades för mig av en lärare som heter Wang.

Gu Junxi, 58 år, boende i Henan provinsen, Fugou-länet, arresterades olagligt av den lokala polisen den 18 augusti 2005. Han dog efter att ha torterats i över tio dagar. När hans familj krävde en obduktion för fastställande av dödsorsaken, kremerade den lokala polisen kroppen utan tillåtelse. Polisen sade: ”Att vädja till myndigheterna i Peking är helt meningslöst.”

Vid midnatt den 12 september 2005 trängde sig flera poliser in i Shileis hem (pseudonym) i Dongshan-distriktet, staden Guangzhou. Utan förklaring kidnappade de Shilei och försvann. Shileis fru jämrande sig i telefonen: ”Min man fick inte ens tid att ta på sig skorna. Efter att han förts nerför trapporna och in i skåpbilen började de misshandla honom. Ljudet från slagen krossade mitt hjärta. Herr Gao, jag känner mig så hjälplös! Vi har inte hört någonting från myndigheterna sedan dess.”

Den 6 september 2005 arresterades Duan Sheng (man) och He Li (kvinna), båda Falun Gong-utövare i staden Shijiazhuang. Ingen vet var de befinner sig idag.

Natten till den 1 oktober, Kinas nationaldag, gjordes massarresteringar av Falun Gong-utövare i Peking och Heilongjiangprovinsen. Arresteringarna ökade markant när Hu Jintao besökte utlandet i september. Alla dessa arresteringar utfördes mitt på ljusa dagen. Dessa incidenter är kalla fakta och kan inte mörkläggas.

President Hu och premiärminister Wen, vänligen notera att förföljelsen som våra Falun Gong-utövande landsmän som utsattes för av vissa lokala myndigheter skedde helt efter eget godtycke. Vi kan inte acceptera det faktum att sådant barbariskt och omänskligt våld fortfarande förekommer i Kina på 2000-talet.

Genom denna katastrof som Falun Gong-utövare genomlidit har vi återigen smärtsamt insett att offren för denna stora olycka inte längre är begränsade till dessa människor som tror på frihet och till deras familjer. De ständiga grymheterna mot landsmän som utövar Falun Gong har grundligt utrotat det mänskliga hos dem som deltar i förföljelsen. Regeringstjänstemän och anställda som har genomfört hjärntvätten har helt och hållet övergett sinnet för anständighet och moral.

Den omänskliga tortyr som Falun Gong-utövare He Xiuling fick utstå innan hon slutligen dog, kommer för evigt att vara inpräntat i minnet hos framtidens människor. När hennes familj, efter att de till slut tilläts se henne i bårhuset efter att hon ansetts vara död, märkte att hon hade tårar i ögonen, bad de gråtande läkaren om att sätta in livräddande åtgärder. Läkarens osedvanliga likgiltighet gjorde familjemedlemmarna förtvivlade.

Med hjälp av en bybo som råkade känna läkaren, tog läkaren till slut med sig apparatur för att göra en medicinsk undersökning. Resultatet visade att He Xiulings hjärta fortfarande slog. Istället för att rädda patientens liv, så som de flesta läkare skulle göra i vanliga fall, var läkarens omedelbara reaktion att riva sönder EKG-utskriften och fly från platsen mumlande: ”Jag såg ingenting, jag vet ingenting.” He Xiuling dog sedan omgiven av sin förtvivlade familj i tårar.

Jag vet inte vad ni skulle tycka om de fakta som har skildrats ovan. De värderingar som vår nation sedan lång tid har haft, och den moraliska imagen hos de regeringar runtom i världen vilka på ett skamligt sätt hållit tyst eller hållit sig oinformerade om denna katastrof, har alla blivit de faktiska offren i denna ödeläggelse.

Kina är ett av de länder som skrev under ”Allmän förklaring om mänskliga rättigheter”, vilken fastställer, ”Envar har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet”, ”Ingen må godtyckligt anhållas, fängslas eller landsförvisas,” och ”Envar har rätt till upprättelse genom kompetenta nationella domstolar för handlingar som bryter mot de fundamentala rättigheterna, garanterade i enlighet med konstitutionen eller lagen. Artikel 33 i Kinas konstitution deklarerar också: ”Staten respekterar och skyddar mänskliga rättigheter.”

Vare sig det gäller internationell lag eller Kinas grundlag, skall ingen
tillåtas bryta mot sina landsmäns mänskliga rättigheter eller med vilken som helst ursäkt skoningslöst förfölja dem. Med de universella värderingarna och respekten för att regera enligt lagen som utgångspunkt, uppmanar jag er högtidligen att omedelbart sluta förfölja dem som tror på frihet, förbättra relationen till Kinas medborgare och implementera de ledande principerna att
”regera enligt lagen” och ”regera enligt grundlagen”. Kina bör återuppbyggas på demokratisk grund, regerande enligt lagen och regerande enligt konstitutionen!

Om ni tillämpar detta i praktiken kommer ni att få obegränsat stöd från det kinesiska folket och från människor i hela världen.

Slutligen skulle jag vilja be er om en försäkran om att de kineser som nämnts i detta öppna brev inte ska få utstå en ny omgång av barbarisk förföljelse. Hao Qiuyan, en kvinnlig Falun Gong-utövare från Shijiazhuang, fick genomlida nästan åtta månaders olagligt fängslande på grund av ett av mina tidigare öppna brev. I framtiden, medan jag fortfarande åtnjuter säkerhet, kommer jag att fortsätta ge akt på deras säkerhet. Som kinesisk medborgare och advokat är jag berättigad att göra det, även om detta för närvarande medför hot om stor fara i Kina.

Högaktningsfullt,

Gao Zhisheng

Den 18 oktober 2005 i Peking