Slukhål har öppnat sig på flera platser i världen
En 36-årig man i Florida försvann under jorden när ett slukhål plötsligt öppnade sig när han låg och sov i sitt sovrum i Hillsborough, Florida. Skärmdump från Wesh 2:s nyhetsrapport. (Foto: Epoch Times)


Slukhål kallas de geologiska fenomen när marken plötsligt ger vika och bildar ett hål.

Ofta orsakas de av en kemisk upplösning av porösa stenarter som kalk- eller sandsten. Berggrunden i mellersta Florida består till stor del av porös kalksten med många hålrum. Slukhål kan bildas snabbt eller mycket långsamt, ibland påskyndas de av till exempel en brusten vattenledning.