Slovakien vill återstarta kärnkraftverk
Slovakiens ekonomiminister Lubomir Jahnatek i samtal med Slovakiens premiärminister Robert Fico på en presskonferens i Bratislava den 13 januari 2009. (Samuel Kubani/AFP/Getty Images)


Den 13 januari beslutade Slovakiens regering att senarelägga beslutet om att återuppstarta atomkraftverket Jaslovske Bohunice. Premiärministern Roert Fico har tidigare meddelat att man avser att starta upp reaktorblocket V1 igen för att förebygga en total blockout då det uppstått problem med gasförsörjningen från Ryssland.

Reaktorn stängdes ned den 31 december 2008 i enlighet med den överenskommelse som tecknades i och med Slovakiens medlemskap i EU 2004. Nu har regeringen meddelat att landet hamnat i ett katastrofläge, då den rådande gasbristen hotar att slå ut elsystemet, och förbereder därför för en återuppstart av reaktorn. Ficos beslut har kritiserats av en del europeiska länder, främst det närliggande Österrike.

Tillsammans med andra Balkanländer är Slovakien en av de nationer som drabbats värst av gaskrisen. 98 procent av gasleveranserna kom från den forna Sovjetunionen. Efter att Ukraina och Ryssland blev oense om gaspriserna 2009 upphörde de ryska gasleveranserna till Europa helt och hållet.

Under rådande förhållanden beräknas Slovakiens gasförråd räcka i ytterligare tolv dagar. Ungefär 1000 företag har redan tvingats operera under restriktioner för att spara på resurserna.

Slovakiens och Bulgariens premiärministrar träffade Vladimir Putin i Moskva onsdagen den 14 januari med förhoppningar om att finna en lösning på gaskrisen.

Översatt från engelska: http://en.epochtimes.com/n2/content/view/10329/