Skribent från Chonqing sällar sig till de 20 miljoner som lämnat det kinesiska kommunistpartiet
Gu Wanjiu, före detta offentlig tjänsteman i Banandistriktets skattebyrå i staden Chogqing i Sichuanprovinsen i Kina skrev ett utträdesbrev från det kinesiska kommunistpartiet.


Gu Wanjiu, frilansskribent från Chongqing i Kina förklarar stolt att han lämnar det kinesiska kommunistpartiet den 22 mars 2007. Antalet personer som lämnat partiet och dess besläktade organisationer är nu uppe i över 20 miljoner. Gu sade: ”Alla tecken tyder på att kommunistpartiet bara är en pajas utan vett och sans. Jag vill inte vara en del av detta så jag lämnade organisationen.”

Efter att ha tagit examen från flygförsvarets högskola i Zhengzhou blev Gu, som nu är 49 år, offentlig tjänsteman inom Banandistriktets skattebyrå i staden Chongqing i Sichuanprovinsen. Han blev också medlem av Chongqings författarförening. För närvarande är han kolumnist på hemsidan ”Fire of Liberty”. Han började skriva 1988 och har sedan dess publicerat ett tjugotal böcker.

Begäran avslogs utan skäl

Gu inbjöds att arbeta utomlands och ansökte om förtidspensionering, Han lämnade in sin anmälan om förtidspension och ansökan om att få åka utomlands samtidigt. Fastän hans ansökan om förtidspension omedelbart beviljades, avslogs hans ansökan om att få åka utomlands. Eftersom myndigheterna inte angav något skäl varför man förbjöd honom att åka utomlands, överklagade Gu till domstol och sedan till högre instans. Beslutet ändrades dock inte.

Gu skrev i sin deklaration att lämna kommunistpartiet: ”Detta marxist-leninistiska parti kan bara ‘lura, censurera och straffa människor.’Dessa tre knep tjänar inget till, och de är oförmögna att göra annat, så jag insisterar på att lämna partiet. Gu sade att antalet personer som lämnar partiet ökar.

Efter sin pensionering vill Gu undervisa på ett internetuniversitet om mänskliga rättigheter i Kina. Han har skrivit akademiska avhandlingar på ämnet, men de är förbjudna att publiceras i Kina.

”Himlen kommer att utplåna kommunistpartiet”

Gu sade att vanligt folk är väldigt besvikna på partiet. De som fortfarande stödjer det kommer inte kunna rädda det från dess undergång. Att skydda och förlänga kommunistpartiets existens är att orsaka sig själv garanterade problem.

Somliga oroar sig över Kinas framtid efter det att kommunistpartiet är borta. Gu anser att eftersom alla medlemmar av partiet ju är kineser, kommer det kinesiska folket att ha det bättre när ideologin och kulturen från marxist-leninismen är borta? Gu sade, ”Jag vet att Kina kommer bli en bättre plats utan kommunistpartiet.”

Översatt från: http://en.epochtimes.com/news/7-3-29/53519.html