Skolverket varnar för färre lärare


Skolverket varnar för att det kan bli färre anställda på skolor och fritidshem sedan det öronmärkta statsbidraget upphört. 17,5 miljarder kronor hade avsatts för att öka personaltätheten mellan 2001 och 2007.

-Om en kommun skar ned på personalen kunde de inte samtidigt få ta del av bidraget. Det garanterade en viss miniminivå. Nu finns risken att kommunerna åter börjar skära i personalbudgetarna, säger Peter Eide-Jensen på Skolverket till Dagens Nyheter.

Skolverket presenterar på fredagen en rapport som visar att statsbidraget, de så kallade Wärnerssonpengarna, ledde till 5 300 jobb.