Skoluniformer förgiftade med bensidin
Elever i Hefei, Anhui-provinsen i Kina, får sina skoluniformer första dagen på terminen. (Foto: AFP/China Getty Out)


Guandongprovinsens kvalitets- och teknikövervakningsbyrå publicerade nyligen resultaten från en kvalitetskontroll av skoluniformer. Mer än tio procent av skoluniformerna har funnits vara under provinsens minimigränsvärde för hälsa och säkerhet.

Byrån upptäckte också att uniformer tillverkade av Kunpengs klädeskompani i Lianpingregionen innehöll bensidin, ett cancerogent organiskt mellanbehandlingsmedel vilket ofta används till blekning.

Att ha på sig kläder som innehåller bensidin kan orsaka illamående och kräkningar samt allvarligare problem som lever- eller njurskador.

Kinas klädindustri skulle ha bytt ut och använt mer godartade eller mindre giftiga medel i sina blekningar. 

Ett stickprov som utfördes på 18 uniformer visade också att 90 procent fick underkänt i pH-testet, med antingen för lågt eller för högt pH-värde. Fel pH-värde på kläder kan leda till överkänslighet eller hudinfektioner.

Enligt rapporten var nära elva procent av de kontrollerade uniformerna undermåliga. Vid en liknande stickprovsundersökning 2007 befanns 48 procent av uniformerna vara under standardkraven. 

Översatt från:
http://en.epochtimes.com/n2/china/school-uniforms-contaminated-benzidine-southern-china-4511.html