Skolbarn testade tankens kraft
Karaktären på det ris som fått vänliga ord av eleverna. Riset var ljust och fräscht. (Foto: Clearwisdom.net)


En skola i Brisbane, Australien, har provat tankens kraft. Eleverna fick sända ut dåliga respektive goda budskap och tankegångar mot två glas som innehöll överblivet kokt ris. Riset mörknade och luktade illa i glaset där de negativa tankarna hade riktats, men i det andra glaset var riset fortfarande vitt och fint.

För några veckor sedan gjorde man på en Minghuiskola* i Brisbane ett vetenskapligt experiment med eleverna.

-Vi gjorde ett test baserat på god vilja respektive illvilja, säger en av lärarna.

Testet inspirerades ursprungligen av de vattenexperiment som den japanske forskaren Masaru Emoto rapporterat om i boken ”Miraculous Messages from Water”. Enligt Emotos studier reagerade vattnet på olika sätt vid olika förhållanden. Vid Emotos forskning riktade man goda och dåliga budskap mot vatten. Med hjälp av fototeknik kunde man se molekylstrukturen hos iskristallerna och hur de reagerade av bland annat vackra ord eller hård och mjuk musik. Iskristallerna blev vackra och fina eller kantiga och vassa beroende på vilka budskap som riktats mot det.

Då eleverna studerat forskningsresultaten från boken om vattenkristallerna och hur de skapats utifrån vänliga och ovänliga ord började de entusiastiskt diskutera det med varandra.

-Vårt syfte med testet var att lära eleverna att använda sig av ett medkännande sinnelag i utbytet med andra, berättar läraren vidare i en rapport till hemsidan Clearwisdom.

-Vi förberedde ett test med två glas kokt ris och lät eleverna säga ett snällt ord till det första glaset och ett elakt ord till det andra, berättar läraren. De sade tex ”tack så mycket,” och ”du är vacker” till det första glaset med ris och ”Jag tycker inte om dig,” och ”du är ful” till det andra. Sedan täckte de över glasen med plastfolie och etiketterade dem.

När lärarna efter två veckor tagit med sig glasen till klassrummet och när man såg resultatet blev barnen förvånade, men förstod samtidigt vikten av att bemöda sig om ett välvilligt sinnelag.

Källa: http://clearwisdom.net/emh/articles/2006/5/26/73774.html

Mr Emotos vetenskapliga experiment kan studeras här: http://www.wellnessgoods.com/messages.asp

*Minghui-skola: En skola där barn och vuxna tillsammans studerar, leker och agerar efter Falun Gong:s ledord: Att vara sanningsenlig, godhjärtad, tolerant och tålmodig gentemot sig själv och andra.


Karaktären hos riset som fått de negativa budskapen, mörkt och klibbigt. (Foto: Clearwisdom.net)

Karaktären hos riset som fått de negativa budskapen, mörkt och klibbigt. (Foto: Clearwisdom.net)