Skattehöjning på Shanghais bostadsmarknad
Stort utbud på Shanghais fastighetsmarknad. (Foto: Mark Ralston/AFP/Getty Images)


Den 25 maj beslöt Shanghais skattebyrå med omedelbar verkan om en 20% inkomstskatt för alla andrahandsförsäljningar av fastigheter. Den plötsliga åtgärden har gjort att många inom industrin funderat på om anledningen är myndigheternas missnöje med den nuvarande makroregleringen av bostadsmarknaden. Man tror också att myndigheterna är oroliga  att aktieinvesterare kommer att föra över investeringar till bostadssektorn, vilket skulle förstöra tidigare lagstiftningar.

Tan Baiqiang, chef för ”Shanghai Centaline International Real Estate Agency”, sade till ”Chinas First Financial Daily” att effekten av bostadsmarknadens makrolagstiftning utmanas av den stigande handelsvolymen och nya investeringar. Därför är det väntat att man förstärker och intensifierar åtgärder för att blockera nya investeringar och pengainflöde.

Enligt ”the Research and Consulting Department of the Shanghai Centaline Real Estate” så tog bostadsförsäljningen i andrahand ny fart i mars 2007. Under mars ökade den totala handeln med andrahandsfastigheter i Centaline med 160% jämfört med februari. När handeln ökar, ökar även priset.

Analyser från Shanghais ”Existing Property Index Office” pekar på två orsaker till att andrahandsmarknaden åter har fått liv. Ett är att kapital som tjänats på börsen kan ha pumpats tillbaka till marknaden. Den andra är att reglering som fanns inom den tidigare lagstiftningen nu börjat förlora effekt.

Enligt en nyhetsrapport från ”Shanghai Securities News” ökar det kapital från aktievinster som placeras på fastighetsmarknaden.

Fastighetsmäklare har rapporterat att en del fastighetsinvesterare hastigt har sålt sina lägenheter för att kunna investera i aktiemarknaden. Men med den här extra skatten på 20% måste fastighetsinvesterarna tänka sig för innan de säljer sin lägenhet.

Det spekuleras i att policyn kommer från Shanghais nya partichef Xi Jinping och syftar till att stärka Shanghais reglering av fastighetsmarknaden. Detta är i linje med att samarbeta med den nuvarande regimledaren Wen Jiabaos övergripande ekonomiska reglering. Policyn kommer att hjälpa Xi att säkra sin befordran på den 17:e partikongressen som hålls i höst.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/news/7-5-29/55851.html