Skadliga ämnen på jobbet kan orsaka astma
Hårfrisörer utsätts för astmaframkallande ämnen i sitt arbete. (Foto: Gabriel Bouys/AFP)


Sprutmålare, rörläggare, lokalvårdare och sjukvårdpersonal är några av de yrkesgrupper som utsätts för skadliga kemikalier i sin arbetsmiljö. Trots kännedom om riskerna och rekommendationer om hur man skyddar sig drabbas anställda av astma på grund av farliga ämnen på jobbet, enligt en ny internationell studie.

Forskaren vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, har kartlagt astmafallen hos 13 000 slumpmässigt utvalda vuxna i Sverige, Norge, Danmark, Island och Estland under åren 1980-2000.

Under den perioden insjuknade 429 personer i astma där 14 procent av fallen bland männen visade sig ha orsakats av exponering i arbetet. Hos kvinnor var motsvarande siffra 7 procent.

Man vet sedan tidigare vilka kemikalier som kan framkalla astma och det finns väl kända rekommendationer för hantering och skyddsutrustning.

Enligt Linnea Lillienberg, en av forskarna bakom studien, är det viktigt att påvisa vilka ämnen som ökar risken för astma och vilka yrken som är högriskyrken, för att kunna arbeta förebyggande.

– Vissa personer har större benägenhet att drabbas, till exempel får personer med hösnuva oftare astma om de utsätts för proteiner från växter och djur, sade Linnea Lillienberg.

– Men om vi tittar på de som inte hade ökad benägenhet var risken förhöjd hos män som exponeras för epoxi och disocyanater, som förekommer i till exempel lim, lacker och skumplast. Bland kvinnor utan hösnuva var risken särskilt förhöjd hos de som hanterade rengöringsmedel, säger Linnea Lillienberg.

Studien har publicerats i tidskriften The Annals of Occupational Hygiene.

Riskyrken för astma

• sprutmålare, som utsätts för diisocyanater i lacker

• rörläggare, som hanterar limmer och isolerskum

• lokalvårdare, som hanterar rengöringsmedel

• vård och omsorgspersonal, som exponerats för rengöringsmedel och latex i latexhandskar, speciellt om handskarna innehåller puder

• livsmedels- och tobaksindustrin, som exponeras för proteiner från växtriket

• hårfrisörer som hanterar kemikalier i blekmedel och nagelskulptriser som använder snabbverkande lim

Källa: Studien Occupational Exposure and New-onset Asthma in a Population-based Study in Northern Europe (Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet).