Sjukdom på Arlanda försenade flygen
(Foto: AFP / Bertil Ericson)


När två av fyra flygledare på Arlanda flygplats sjukanmälde sig på lördagen uppstod problem i tornet.

Med en halverad arbetsstyrka kunde man inte längre hålla tidtabellen.

-Vi pratar om förseningar på som mest tre timmar, säger Anders Stålhammar, informationschef på Luftfartsverket (LFV).

För ankommande flyg gällde att de blev beordrade att lyfta senare från andra flygplatser för att undvika cirkulerande plan i luften över Arlanda.

Framåt 20-tiden på kvällen såg läget ljusare ut.

-Nu har vi bara 50 minuters försening på ankommande flyg. Framåt 22-tiden tror vi att vi ska vara i takt igen och vid midnatt kommer nästa skift, säger Stålhammar.

Tidigare har LFV kunnat väga upp för sjukfrånvaro genom att beordra andra att arbeta övertid. Men i och med en skärpning i arbetstidslagen från 1 januari är det inte längre möjligt.

Att plocka in vikarier går inte heller, eftersom det i dag råder brist på flygledare i hela landet.

-Efter attackerna i New York den 11 september 2001 dök flygbranschen och flygledarutbildningar ställdes in. När branschen nu exploderat saknas det folk, säger Stålhammar.

Antalet platser på utbildningarna har nu fördubblats. Men först om två och ett halvt till tre år är de nya flygledarna färdigutbildade.


Mest Lästa