Sjuka av utsläpp från smältverk i Chongqing
Tung dimma över Chongqing, Kina. Gifter från en fabrik i centrala Kina har förorenat miljön och skadat folkets hälsa, säger invånarna i området. (Feng Li/Getty Images)


Gifter från ett smältverk i centrala Kina har förorenat miljön och skadat folkets hälsa, säger invånarna i området. Trots allmänhetens ilska har myndigheter varken granskat företaget eller vidtagit några åtgärder, säger de boende i området.

Boende i Longshuidistriktet i Chongqing, Sichuanprovinsen, berättade för reportrar förra månaden att bybor i närheten lider av ovanliga sjukdomar. Grödor ska också ha dött på grund av gifter. De säger att det är avfallet från en strontiumfabrik, som innehåller mycket svavel i gaser, vätskor och solida former vilket förorenar luften och vattnet.

Folk i området har vädjat till lokala myndigheter sedan fabriken öppnade 1994, men utan framgång, säger de.

– Vi använder sällan vägarna på landsbygden i närheten av smältverket, sade lokalbon Chen i en intervju för Sound of Hope Radio.

– Avfallsvattnet har en mycket frän lukt. Det finns ingenting vi kan göra. Det stinker verkligen. Det förorenar det lokala vattnet. Utsläppen har förorenat grödorna i närheten. Bönderna är upprörda.

De som intervjuades har fått sina namn förkortade eller är anonyma för att skydda dem från de kinesiska myndigheterna.

När vi frågar Chen huruvida de lokala grödorna är tjänliga som mänsklig föda, säger han:

– Under en viss tid slutade bönderna sälja sin skörd, men nu har de sedan några månader tillbaka börjat sälja den igen. Vi vet inte huruvida skörden för närvarande håller en standard som är okej för hälsan eller inte.

Chen säger att de har rapporterat till myndigheterna och till miljöskyddsorganisationer.

– Vi rapporterade om föroreningarna till miljöskyddsorganisationer i vårt område. Några av byborna blev sjuka. Men ingen kom för att ta hand om det. Det beror på att Dazu-länets pengar börjar ta slut. De bryr sig bara om ekonomin och bryr sig inte om hur folket mår.

Ytterligare en person som bor i Longshui säger att byborna inte längre vågar öppna fönstren.

– Man vill kräkas av lukten. Fabriken gör ofta utsläpp. Vi vågar inte ens gå utanför dörren [när utsläppen sker]. När fabriken gör sina utsläpp, är vi tvungna att stänga våra fönster, säger hon.

Husförsäljningen i området har också påverkats.

När köparna väljer hus undviker de Longshuidistriktet helt och hållet. De säger att luften i Longshui är dålig, så de åker till andra distrikt och län för att köpa hus.

I slutet av maj i år ställde 20 volontärer från Gröna volontärsföreningen i Chongqing upp för att undersöka Yongxidistriktet nära smältverketen. Staden Yongxi är en de flera mindre samhällen som lokalbor har benämt ”cancerbyar”.

Undersökningen som omfattade 250 personer i samhället Yongxi visar att 19 har fått lever- eller lungcancer de senaste fem åren. Av hela populationen har så mycket som åtta procent fått cancer.

En dam i Longshui sade att den kemiska föroreningen allvarligt skadar folkets hälsa.

– Föroreningarna är mycket allvarliga. Lokalbor är ursinniga över det. Många lider av konstiga sjukdomar, så många att de inte går att räkna.

Några ur lokalbefolkningen har sagt att de misshandlats av lokala myndigheter eller personal från smältverket Fabriken är en stor inkomstkälla för länet och har starka kopplingar till de lokala myndigheterna och skyddas således och det skapar en atmosfär som tystar kritiker.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/24950/