Sishu återupplivas i Kina
Studenter med traditionella dräkter läser de fyra böckerna och Fem klassikerna och skriver kinesiska tecken på gammal stil användande penslar i en privatskola i staden Shenyang, provinsen Liaoning. (Foto: Epoch Times)


På senare tid har gammaldags privatskolor återupplivats i många städer i Kina. Här går barn vars föräldrar vill att de lär sig och studerar traditionell kinesisk kultur. Den traditionella kinesiska kulturen anses fortfarande av många vara essensen i det kinesiska arvet, uppvisandet av de kinesiska förfädernas synsätt och visdom.

I ett typiskt klassrum hänger vanligtvis ett porträtt av Konfucius på väggen. Xuanpapper eller rispapper, skrivpenslar och/eller andra läromedel finns vid lärarens skrivbord. Barnen följer läraren i recitation av klassiska kinesiska texter som de Fyra böckerna och Fem klassikerna. Förutom det studerar man även andra klassiska texter och kalligrafi. Det hela är som en scen från det forna Kina.

Namnet på en av dessa skolor är “Sishu” där utbildade tutorer undervisar i ett privat skolhus. Dessa Sishu privata akademier var populära i de forntida Kina, de använde den gamla utlärningsstilen som formade grundandet av landets traditionella lärosystem.

Dessa nya Sishuskolor är inte exakta kopior av de forntida. På den tiden krävdes det att alla barnen kunde recitera olika kinesiska klassiker. Men de är totalt olika de moderna skolorna.

Sishu övergavs 1905 då det allmänna utbildningssystemet kombinerades med en mer västerländsk läroplan.

Enligt en rapport av China Today 2005 föreslog nio kinesiska forskare att man skulle starta upp barnklasser där man lärde ut de kinesiska klassikerna för att på så vis öka kunskapen om den kinesiska klassiska litteraturen och kulturen. Förslaget välkomnades av dem som ansåg att den kinesiska kulturen förstörts under kulturrevolutionen (1966-1976) och ville att deras barn skulle få en solid grund i grundläggande moral och etik. Många anser att tankarna hos de kinesiska helgonen, såsom Konfucius och Mencius, fortfarande är relevanta.

Tillsammans med ett nationsomfattande begär efter traditionell kinesisk kultur har “Sishu” uppkommit över hela landet.

Sommaren 2005 började två unga män undervisa i traditionell kultur i en villa kallad krysantemum (Ju Zhai) i staden Suzhou, provinsen Jiangsu. Undervisningen täckte moraliska anekdoter, klassisk konfuciansk och äldre poetisk litteratur för barn mellan sex och elva år.

Samma år startade en grupp föräldrar en privatinstitution på heltid, en skola av modellen Sishu, kallad Meng Mu Tang (döpt efter mamman till den gamla filosofen Mencius) i en förort till Shanghai. Tolv barn mellan fyra och tolv år studerade där kinesiska genom att recitera konfucianska klassiker såsom Förändringarnas bok (Yijing) och Analekterna (Lunyu). De studerade även engelska genom att recitera verk av William Shakespeare.

I april 2007 öppnades en Sishu för barn mellan fem och åtta år i staden Dalian i nordöstra Kina. Kinesisk media rapporterade om skolans avsikt att lära ut traditionell kinesisk kultur till barn. 24 barn började där första klass och bar traditionella Hankläder (den största etniska gruppen i Kina). Det som studeras är bland annat hur man skriver traditionella kinesiska tecken, traditionell litteratur och konst.

2008 lärde sig mer än 200 barn om den traditionella kinesiska kulturen i 10 Sishuskolor, alla uppsatta i förorter till Peking. De studerade gamla kinesiska klassiker, bland annat de fyra böckerna och fem klassikerna. 

De flesta Sishu i Kina drivs på ett liknande sätt och många föräldrar tycker om det privata utbildningssystemet, man anser att det kan garantera en bra allmän utbildning samtidigt som det hjälper till att utveckla barnens förståelse av den traditionella kulturen.

Experter har uttryckt att läsandet och recitationen av klassisk kinesisk poesi gynnar barnen och att de som vuxna har en djupare förståelse för kulturens mening och ofta medvetet använder det i sina dagliga liv.

Enligt en rapport från Kinas internetinformationscenter den 5 november 2008 undervisar både människor med Bachelorsexamen och en bra förståelse för traditionell kinesisk kultur på Sishu. Lärarna lyssnar regelbundet på föreläsningar av buddhistiska och taoistiska präster för att öka förståelsen av den kinesiska kulturen.

Rapporten säger att det privata utbildningssystemet är öppet för dem som är intresserade av traditionell kinesisk kultur men som inte anses redo för utbildningen i de moderna skolorna.

Det återupptagna Sishu har startat en debatt i landet. Det hetaste debattämnet är om de kinesiska klassikerna är viktiga för den yngre generationen i deras nioåriga grundutbildning.

En Sishulärare i Shanghai sade att hans utbildning inte bara handlar om att utrusta barnen med traditionella konfucianska dogmer utan att systemet skall hjälpa till att kultivera barnens inre moraliska värden, såsom måttlighet och vänlighet, baserat på konfucianismen.

Enligt en BBC rapport har mer än 100 barn startat i små privatskolor i staden Wuhan, provinsen Hebei. Föräldrarna håller med om att den traditionella kulturen har många fördelar och bör finnas med i det moderna utbildningssystemet.

Modern till en treårig elev säger: 
– De lägger vikt vid dygder såsom vänlighet och självdisciplin. Det är väldigt bra både för min son och för det kinesiska samhället.

Fadern till barnet Zhenran som studerar vid Sishu i en förort till Peking sade: Det nuvarande skolsystemet kan inte ge personlig utbildning, utbildningen borde ges i enlighet med en students individuella förmåga. Att lära sig kinesiska klassiker kommer att gynna hela elevens liv.

En rapport från “China Today” säger att de som är för att lära ut de kinesiska klassikerna använder argument som att den traditionella kulturen åsidosatts. Kinas rika kultur och traditioner har garanterat den kinesiska nationens överlevnad under svåra tider och om vikten av kinesisk klassisk litteratur inte betonas tillräckligt mycket, kan det kinesiska kulturarvet tyna bort.

En mor har en helt annan åsikt, hon säger: 
– Vilket slöseri med tid! Läroplanen är redan så tung och det här är inte till hjälp för att komma in på högre utbildningar.

Enligt Liaoshen Evening News är Jiu Wen skolan i staden Shenyang, provinsen Liaoning, den första skolan som blivit godkänd utbildningsdepartementet. Yu Jingmin, skolans grundare, säger att hans tanke var att skapa en heltids privatskola. Senare anpassade han skolan till Kinas obligatoriska utbildningssystem samtidigt som han såg att flera skolor, såsom Meng Mu Tang, ansågs olagliga då de inte kunde få någon licens från de lokala myndigheterna.

Kinas internetinformationscenter rapporterar att inte alla skolorna i Peking har fått tillstånd av utbildningsdepartementet. Tjänstemän från utbildningsdepartementet anser att barnen borde få obligatorisk utbildning i moderna skolor.

Wang, advokat från Pekings Juntai advokatsfirma säger att den obligatoriska utbildningen är standard för alla skolor och att privata utbildningar som inte har tillstånd från utbildningsdepartementet kan anses olagliga.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/n2/content/view/10092/