Singapore välkomnade facklan för mänskliga rättigheter
Fackelstafetten för mänskliga rättigheter har kommit till Singapore. (George Fu/The Epoch Times)


Den globala fackelstafetten för mänskliga rättigheter har anlänt till Singapore och välkomnades av 200 personer vid en ceremoni på Singapores östkust.

Lokala politiker, advokater och representanter från människorättsorganisationer kom för att stödja facklan och dess värdefulla budskap: ”OS och kränkningar av mänskliga rättigheter kan inte pågå samtidigt i Kina.”

– Det här är en mycket viktig händelse, sa M Ravi, ordförande för Singapores gren av Coalition to Investigate the Persecution of Falun Gong in China (CIPFG). Det har aldrig anlänt en fackla för mänskliga rättigheter till Singapore förut.

– Den här händelsen är mer symbolisk än något annat sett i mina ögon, sa John Tan från Singapore Democratic Party. Jag hoppas att det kommer att sätta stor press på den kinesiska regimen. De agerar inte riktigt när man ser till deras övergrepp och de måste stoppa för förföljelsen.

– Ifall de vill vara vän med världen och vill ha deltagande i OS i Peking måste de sluta med alla övergrepp, tillade han. Inte för att gynna affärer och samarbete, utan för att det är att bete sig mänskligt att inte kränka andra människors rättigheter.

Facklan fördes genom staden till Kinas ambassad, där man i tal detaljerat redogjorde för det kinesiska kommunistpartiets många brott mot sina medborgare och mot mänskligheten. Man krävde att Kina innan OS i Peking ska upphöra med alla dessa brott, i synnerhet stölder av levande Falun Gong-utövares organ, som säljs i vinstsyfte. Uttalandet överlämnades sedan till en av ambassadens vakter, som lovade att vidarebefordra den till de ledande inom ambassaden.

– Facklan belyser Kinas illdåd mot Falun Gong, sa Ravi. Vi hoppas att denna fackla idag ska uppmärksammas av Singaporeborna, de ska få veta att den här facklan har kommit till Singapore.

Den globala facklan för mänskliga rättigheter kommer att föras genom totalt 37 olika länder och fler än 100 städer runtom i världen fram till augusti i år. Närmast kommer den att besöka Sri Lanka, Indien och Afrika.

Kort efter att fackelaktiviteterna avslutats på Singapores landmärke, den populära turistattraktion Mount Faber, beslagtog sex poliser två av facklorna och två banderoller från CIPFG-medlemmar, och filmades av en kameraman.

Tilldragelsen kategoriserades som ”olaglig sammankomst” och polisen hävdar att facklorna och banderollerna behövdes för att underlätta ”utredningen”. De krävde upprepat att de deltagande i evenemanget skulle uppge sina namn och personuppgifter, under förevändning att sakerna efter utredningen skulle återlämnas till dess rätte ägare.

Polisen gav inga direkta svar på frågor om varför utredningen skulle genomföras och om vem som stod ansvarig för konfiskeringen av sakerna.

Några av deltagarna i fackelstafetten uppmanade polisen att arrestera dem ifall de hade begått något brott, istället för att beslagta de symboliska sakerna. Poliserna tvekade och såg osäkra ut. De agerade inte när evenemangsdeltagarna gick därifrån.

Facklan för mänskliga rättigheter är en symbol för fred och rättvisa och symboliserar det heliga i mänsklighetens grundläggande rättigheter.

Budskapen på de konfiskerade banderollerna var ”Mänskliga rättigheter före OS” och ”Olympiska spel och brott mot mänskligheten kan inte pågå samtidigt i Kina.”

– Orden ”mänskliga rättigheter” har blivit smutskastade på grund av regeringens propaganda. Det finns ingenting som motsvarar mänskliga rättigheter (i Kina). Bara under senare år har man fått en uppfattning om vad de innebär. Anmärkningsvärt är att Singaporebor nu gör sina röster hörda och vågar säga: ”Det här är mänskliga rättigheter, i motsats till vad regeringen sagt oss. Mänskliga rättigheter hör hemma inte bara i västvärlden. Vi vill också ha mänskliga rättigheter och vi förtjänar det likväl,” sa John Tan som var med under händelsen.

  • (Exclusive NTDTV Video)

Översatt från version