Shen Yuns manliga dansare ett exempel på manligt ideal
Vinnaren i NTD: s 2007 års internationella danstävling, i kinesiska klassisk dans, Yungchia Chen, är en allround artist en mästare i artisteri, undervisning och koreografi. (Foto: Debora Cheng / Epoch Times)


Shen Yun Performing Arts baserat i New York är den snabbt stigande stjärnan i underhållningsvärlden. De kännetecknas av den okuvliga övertygelsen att rikedomen i traditionell kinesisk kultur tillhör människor över hela världen.

Shen Yun har varit ensam om att våga återuppliva, återställa och bevara den underliggande meningen som finns i den heliga samhörigheten mellan det gudomliga, människan och naturen, trots det komplexa klimat som råder i dagens Kina.

Ett begrepp som förmedlas av Kinas 5000 år gamla kultur är allmänt erkänt idag; begreppet yin och yang. Det är motsatser som kompletterande varandra, som existerar i ett dynamiskt förhållande till varandra, och som interagerar på ett icke slumpmässigt meningsfullt sätt med naturen.

Dansexperter har ofta talat om att kvalitén på den maskulina kraft och feminina elegans som visas i Shen Yuns danser, är ett djupgående exempel på harmonisk balans mellan yin och yang i traditionell kinesisk kultur.

Den extraordinära talangfullheten i Shen Yuns helt manliga danser har inte gått obemärkt förbi den europeiska danspubliken. Jeanne Brabants grundade Belgiens kungliga balett (Belgiens Royal Ballet of Flanders), hon var även dansare och koreograf. Hon uttryckte sin förvåning över antalet manliga dansare och prisade deras disciplin och uthållighet.

– Det som är fantastiskt med den här gruppen är att det finns så många manliga dansare. I vårt land … inte i Spanien och inte i Ungern, men i Frankrike och Tyskland, har vi svårt att hitta manliga dansare till våra danstrupper. Och i den här föreställningen dansar männen så utomordentligt väl. Våra manliga dansare kan inte jämföras med dessa dansare, sade Jeanne Brabants.

Lin Xiling är en välkänd kinesisk intellektuell som tillbringat över 20 år i landsflykt i Frankrike efter att ha blivit förvisad från Kina på 1980-talet av politiska skäl.

I en NTD tv-intervju, delade Lin Xiling med sig av sina intryck av Shen Yuns manliga dans där de porträtterar män från Tangdynastin:

– Den stora Tangdynastin var den mest lysande tiden i Kinas historia. För mig kan Tangdynastins män ”fånga en tiger i bergen och gripa en drake i havet”. De är fulla av maskulinitet, trygghet och lugn och de strävar efter dygd med en gedigen vilja.

Jag tror att i det moderna Kina, efter mer än 50 år av kommunistiskt styre, … har vårt lands ryggrad brutits. Var kan man hitta starka män med inre frid? En sann människa som kan ”bära dygd på starka skuldror” är svår att finna, men Tangdynastins trumslagare [Tanghovets trumslagare, en dans i 2007 års program] kan verkligen visa kinesiska mäns anda och de ger mig hopp om vårt lands renässans, sade Lin Xiling

Yungchia Chen, chef, koreograf, och förste dansare i Shen Yun Performing Arts Touring Company.

Yungchia Chen började dansa vid 11 års ålder och utexaminerades från dansakademin vid Central University for Nationalities i Peking och blev sedan föreläsare där. Innan han kom till USA var han styrelsemedlem i Dance Association of the Republic of China, i Taiwan.

Utbildad i klassisk kinesisk dans och folkdans samt balett har Chen samlat en lång lista med priser, utmärkelser och lovord under sin 28-åriga karriär. Bland annat en guldmedalj från NTD: s internationella klassiska kinesiska danstävling 2007, International Cultural Exchange Award, en silvermedalj i koreografi från Japans Kitakyushu International Dance Competition, en silvermedalj (för framträdande) och Gardener Award (i pedagogik) från Kinas nationella Peach och Plum Cup danstävling.

Chen är en allround artist som utmärker sig i både artisteri, undervisning och koreografi.

Chen talade nyligen med New Epoch Weekly. Han delade med sig av sina intryck om vad som utmärker Shen Yuns manliga danser och gör dem så unika, grundat på hans förståelse av klassisk kinesisk dans och essensen av det han känner att Shen Yun förmedlar.

– Klassisk kinesisk dans har en rik och djup inre mening. I kinesiskan, låter orden för ”dans” och ”kampsport” lika och hänvisar därmed till deras gemensamma ursprung. Den äldsta formen av kinesisk hovdans utfördes i själva verket av soldater och präglades av maskulin kraft, sade han.

– De tre viktigaste delarna av klassisk kinesisk dans är positioner, form och teknik. Tekniken är svår och innehåller akrobatik som till exempel hopp, fall och snurrar. Föreställningar med dessa tekniker kräver intensiv fysisk uthållighet

Chen förklarade vad som skiljer klassisk kinesisk manlig dans från andra moderna manliga danser:

– Vad vi uppfattar som ”manlig kraft” är inte barbariskt eller primitivt och inte heller det vilda och ohämmade som moderna dansformer uttrycker.

– Vi talar om en konstnärlig gestaltning av en inre känsla, en som kan behärskas eller frigöras. Återhållsamhet och timing bidrar till den explosiva intensitet som kännetecknar manliga danser.

Även om denna känsla är svår att beskriva i ord har många i publiken sagt att de kan känna en kraftfull energi när de ser Shen Yun, tillade Chen.

Hans elever har också vunnit många internationella utmärkelser i dans. Chen uttryckte sin stolthet över deras enastående prestationer.

När det gäller utbildning av nya artister, sade han:

– Vi inspirerar dem genom ord. Genom att förklara dansens rytm och stil hjälper vi eleverna att lära sig både visuellt och mentalt. Detta är inte bara en fråga om utbildning utan också om livserfarenheter.

Under de fem år som Shen Yun har turnerat internationellt har de manliga danserna fortsatt att utvecklats och blivit allt svårare och mer varierade.

Publiken har träffande påpekat att medan de kvinnliga danserna kan uttryckas med hjälp av kostymer och en mängd rekvisita såsom solfjädrar och ärmar, är den manliga dansen i hög grad avhängig av kroppsrörelser vilket gör koreografin mer komplicerad.

Chen håller med:

– I synnerhet har kinesiska danser en hög teknisk standard. För kvinnliga danser räcker det ofta att det ser vackert ut, men så är det inte för manliga danser.

– När vi skapar koreografin lägger vi tonvikten på kombinationen av enkla och svåra rörelser. Om det bara är tekniskt svåra rörelser skulle det enbart leda till akrobatik eller varietéföreställningar. Koreografin måste vara full av förändringar och bör koordinera olika rörelser och därmed lägga förfinade detaljer till framträdandet, sade han.

Publiken har kommenterat hur Shen Yuns föreställningar har fångat och behållit deras uppmärksamhet eftersom de får uppleva den ena oväntade överraskningen efter den andra.

– Enligt min erfarenhet, uppnås bra koreografi genom erfarenhet och inspiration. Under de senaste åren med Shen Yun har vi producerat en helt ny show varje år, vilket är ganska krävande för koreografer och kompositörer. Trots detta anser jag att graden av inspiration bara fortsätter att växa, sade Chen

På frågan om vad som gör Shen Yun så annorlunda, svarade Chen:

– Jämfört med andra danskompanier visar Shen Yun på den rika och unika inre betydelsen av traditionell kinesisk kultur.

Det som skiljer Shen Yun ifrån andra föreställningar är att det inte bara är underhållande. Våra danser visar en moral som hjälper människor att förstå hur människor bör bete sig och vilken andlig nivå de bör sträva efter.

Som exempel nämnde Chen en dans som skildrar Gud och Buddha:

– Med artisterna och bakgrunden synkroniserade tillsammans känns det som att du har nått himlen. Det är något som är så transcendentalt.

Han sade att även om Kina har danskompanier som också kan innehålla vissa liknande inslag har de inte har någon speciell briljans. Shen Yun är helt annorlunda. Och bakgrunderna är perfekt koordinerade med artisterna så publiken kan verkligen känna att de är i himlarna och upplever de fridfulla vackra världarna. ”Detta är en one-of-a-kind upplevelse”.

Översatt från engelska.

Read the original Chinese article.