Shen Yun "var en helhetsupplevelse"
Susanne Saxlund med sin man Tyrgil Saxlund såg Shen Yun Performing Arts på Cirkus på påskdagen. (Foto: NTD Television)


Susanne Saxlund är lärare i kinesisk medicin och har sett Shen Yun Performing Arts tidigare. Föreställningen på påskdagen var lika fin som när hon såg den första gången, samtidigt uppfattade hon den som mer andlig den här gången, något hon uppskattade.

– Det handlade mycket om att vi ska kunna utveckla vår andlighet och skapa frid i sinnet, ha medkänsla med varandra, menade hon.

I tusentals år utgjorde buddistiska, taoistiska och andra andliga skolor hjärtat i samhället och på Shen Yuns hemsida står det: ”Kina kallades en gång för det Gudomliga landet, namnet ”beskriver ett land där gudomar och dödliga samexisterade och där fanns en tro på att gudomarna förde ner kulturen till jordemänniskorna".

Positivt med tydliga sångtexter

Det trevligaste var egentligen sångtexterna eftersom de var mycket andliga, ansåg Saxlund.

– Jag tyckte det var väldigt positivt att de var så tydligt skrivna och man kunde följa med.

På scenen finns en stor bakgrundsskärm. Denna dans- och musikföreställning som visar upp klassisk kinesisk kultur gör det genom att använda det senaste inom grafisk teknik.

På skärmen projiceras, utöver bilder och filmsekvenser, även sångtexter vilket gör det möjligt för publiken att förstå vad sångarna sjunger om, och som det står på kompaniets hemsida:

”Fyllda av filosofiska reflektioner om människolivet och med djupare, flerskiktiga betydelser, överskrider de [sångerna) nationella, etniska och kulturella gränser och har fått ett varmt och uppskattat mottagande runtom i världen”, enligt hemsidan. De är originalverk och ”Deras sånger ger röst åt förhoppningar som har format kinesisk kultur i århundraden”.

– Sedan tycker jag att det är fantastiskt med de vackra danserna och artisterna är så fantastisk duktiga, sade Susanne Saxlund.

Tillsammans blir det en helhet, ansåg hon.

Helheten fascinerar

– Det är egentligen helheten som fascinerar mig mest, eftersom det är en helhet som skapar harmonin och gör att allting stämmer. Det är allting, det är själen, det är det fysiska, det är musiken. Det är en helhetsupplevelse.

Med sig hade Susanne sin man, Tyrgil Saxlund, som numera är pensionerad fil.dr i litteraturhistoria. Han fann intresse i de historiska aspekterna av de gamla kinesiska berättelserna. Detta var första gången han såg Shen Yun.

Jag har läst en hel del kinesisk kultur. Kinesisk kultur och kinesisk historia har vi läst tillsammans. Jag är litteraturforskare i botten.

Viktigt föra kulturarvet vidare

Det finns nästan oändligt mycket att studera i den kinesiska historien, för enligt Shen Yuns hemsida: ”Ett särdrag hos den kinesiska civilisationen är att dess historia oavbrutet har dokumenterats och förts vidare under 5 000 år, ibland levande detaljerat. Därför har Shen Yun tillgång till ett omfattande källmaterial, vilket möjliggör återskapandet av den forntida kulturen på dagens scener.”

– Det viktigaste jag lärde mig idag är att man nu försöker föra det kulturarvet vidare, sade Tyrgil Saxlund.

NTD Television & Barbro Plogander rapporterade.