Shanghaipolisen i beredskap inför demonstration mot föroreningar
Demonstrationerna den 28 juli i Qidong, en stad nära Shanghai, bevittnas av invånare från ett hustak. Aktivister har nu uppmanat till demonstrationer i Shanghai, och polisen arresterar människor och sätter dem under övervakning. (Foto: Peter Parker / AFP / Getty Images)


Shanghaipolisen bereder sig på massiva protester mot vattenföroreningar efter att lokalbefolkningen cirkulerat meddelanden via internet som manar till demonstrationer den 19 augusti.

Polisen har fängslat aktivister, följt diskussioner på internet och övervakat misstänkta protestorganisatörer, enligt intervjuer och rapporter på internet.

Demonstranterna är upprörda över vad de tror är föroreningar av Qingcaosha-reservoiren nära Shanghai. ”Föroreningar från pappersbruket har påverkat Shanghai negativt”, står det i ett meddelande som spreds på internet och som uppmanade till demonstrationer i Shanghai och Dalian.

”Medborgarna förbereder sig inför en stor marsch för att demonstrera mot miljöförstöring”, löd budskapet. ”För att undvika en potentiell konfrontation ber vi medborgarna att upprätthålla en fredlig, rationell och icke-våldsam demonstration i syfte att uppnå vårt mål.”

I slutet av juli bröt demonstranterna igenom en polisblockad i staden Qidong, belägen nära Shanghai. Demonstranterna stormade en regeringsbyggnad innan de tog tag i borgmästaren och slet av honom skjortan. Demonstranterna gick samman mot ett planerat bygge av en rörledning som skulle flytta föroreningarna från en japansk pappersfabrik.

Senare väcktes en oro över att avfallet, som är giftigt, även utan rörledningen skulle ha läckt in i Yangtze-floden och förorenat Qingcaosha-reservoaren.

Polisen misstänkte att Shanghai-baserade demokratiaktivisten Wang Jianhua, som satt fängslad i två år för att ha deltagit i protesterna på Himmelska fridens torg 1989, och Yang Qinheng, en annan aktivist, var viktiga arrangörer. Förra veckan undersökte polisen dem och beslagtog deras datorer, berättade Wang för Epoch Times.

Yang, som avtjänat två år i fängelse, sade att han hade förhörts förra veckan av polisen efter att ha tagits i förvar. Yang och Wang förklarade inte sin exakta roll i organiserandet av protesterna.

En Shanghai-baserad människorättsaktivist som kallade sig Herr Wu sade att polisen har fått panik på grund av meddelandet, som spreds via internet och sms. Polisen är förmodligen rädd att demokratiaktivister och petitionärer kommer att ansluta sig i protesten och använda demonstrationen för att sprida sitt budskap, förutom enbart miljöfrågan.

Shanghai har att byggt en reservoar i Qingcaosha vid mynningen av Yangtzefloden. Bygget, som påbörjades 2007 ska hjälpa till med att ersätta vattenförrådet i den förorenade Huangpufloden i närheten av Shanghai. Nu när Qingcaosha-reservoaren påstås vara hotat av föroreningar från pappersbruket, är lokalbefolkningen orolig.

Yang sade att de uppkomna protesterna har organiserats på gräsrotsnivå, och att det även berör många i Shanghai.

Wu sade att polisen inte borde hindra demonstrationerna. Med tanke på syftet att få renare vatten uppmanade han dem till och med att delta.

Översatt från engelska