Sextio år utan ett bad


Amou Haji, 80, har inte badat på 60 år. Han tycker också om att äta ruttet kött, särskilt piggsvin. Istället för tobak fyller han sin pipa med djuravföring. Han har erbjudits andra alternativ men har valt den här livsstilen.

Haji bor i byn Dejgah i södra Iran och Tehran Times skrev om honom tidigare i månaden. Tidningen gjorde en positiv vinkling av hans berättelse och gick till och med så långt som att antyda att Hajis livsstil är önskvärd och att hans livsstil kanske kan vara ett föredöme för andra.

”Som det ser ut för mig är han lyckligare än många andra”, skrev reportern på Teheran Times. Hans tak är den stjärnbeströdda himlen, hans lilla hydda är fullt betald och han behöver inte bekymra sig för några månatliga utgifter. Hans täcke och kudde är den mjuka jorden som omfamnar honom varje kväll”.

Renhet föder sjukdom, sade Haji till tidningen.

Guinness Rekordbok kommer inte att skapa en kategori för längst tid utan ett bad, men det antas allmänt att den tidigare rekordinnehavaren var Kailash Singh i Indien. Singh har vägrat att bada i 39 år.

En helig man sade en gång till honom att han skulle få en son om han inte badade, enligt Daily Mail. Både han och hans hustru är nu i 60-årsåldern så det är inte troligt att de kommer att få flera barn. Paret har döttrar men Singh fortsätter att hoppas på en son.

Översatt från engelska.