Sexpartssamtalen om Nordkorea kan komma att återupptas


Sexpartssamtalen, som avser att finna en lösning till Nordkoreas kärnenergiprogram, kan komma att återupptas under de kommande veckorna. Enligt USA:s förhandlare, Christoffer Hill, beror det på de deltagande ländernas rekommendationer.

– Jag ser fram emot att tala med några av våra parter senare i veckan och då kan själva diskussionen ta fart, sade Hill.

Hill och talesmannen för USA:s utrikesdepartement, Sean McCormack, höll en kort presskonferens i New York måndagen den 22 september, dagarna innan FN:s generalförsamlingsmöte.

Nordkorea meddelade nyligen att kärnenergiprogrammet på Yongbyons reaktoranläggning åter kommer att tas i drift. Programmet avstannade förra året som del i en överenskommelse med USA.

En process har påbörjats för att granska innehållet i Nordkoreas kärnenergiprogram. Nordkorea godkänner tre element som ska granskas: dokument, intervjuer och besök på plats. En del tvivel kvarstår dock angående Nordkoreas vilja till samarbete.

– Det faktum att de bidragit med 18 000 dokumentsidor är ett tecken på att de förstår behovet av en granskning. Till en viss grad tror jag att själva problemet är granskningens omfång, sade Hill.

Han sade att USA till slut kommer att behöva besöka även andra reaktoranläggningar för att undersöka om de bör vara i drift.

Nordkoreas ledare Kim Jong-Ils dåliga hälsa spelar ingen roll i den nuvarande beslutsprocessen med tanke på kärnenergiprogrammet, menade Hill.

– Hur besluten fattas i Nordkorea är alltid en process som går trögt. Och särskilt den här månaden är inget undantag.

Hill beräknar att Yongbyons reaktoranläggning kommer att stå färdig inom ett år innan den kan tas i drift.

Översatt från engelska: http://en.epochtimes.com/n2/world/north-korea-talks-4605.html