Senare skolstart på morgonen bra för elever
Enligt en ny studie skulle senare start på morgonen i skolan innebära att färre elever led av sömnbrist. (Epoch Times)


Elever som har svårt att vakna på morgonen har nu ännu en ursäkt för sin senfärdighet.

Enligt en ny studie som genomförts i St. George’s School, en liten privatskola i delstaten Rhode Island i USA, skulle en senareläggning av starttiden i skolan med bara 30 minuter, från 08.00 till 08.30, innebära betydande förbättringar för ungdomarnas vakenhet, humör och hälsa.

Judy Owen, sömnexpert på Hasbro Children’s Hospital och docent på Warren Alpert Medical School of Brown University, säger att forskningsresultaten skulle kunna leda till att färre elever lider av otillräcklig sömn (mindre än nio timmar per natt), ett allmänt problem i dagens samhälle.

”En blygsam (det vill säga 30 minuter) senareläggning av starttiden kunde kopplas till en betydande ökning av den inrapporterade varaktigheten på sömnen och en minskning i den upplevda tröttheten dagtid”, skrev forskarna i sin artikel som publicerades i juliutgåvan av Archives of Pediatric and Adolescent Medicine.

”Kanske mer betydelsefullt är att studenterna ansåg sig själva vara mindre nedstämda och mer motiverade att delta i olika aktiviteter och att de var mindre benägna att söka medicinsk hjälp för trötthetsrelaterade bekymmer vilket kunde kopplas till förändringen av starttiden.”

Efter att ha observerat 201 studenter från nionde till tolfte årskursen minskade andelen elever som fick mindre än sju timmars sömn med 79,4 procent, och de som rapporterade minst åtta timmars sömn steg från 16,4 procent till 54,7 procent.

”Med tanke på den senaste tidens oro beträffande relationen mellan otillräcklig sömn och både depressiva symptom och självmordstankar bland tonåringar är den här positiva effekten på humöret genom att fördröja starttiden särskilt anmärkningsvärd”, står det i forskningsartikeln.

Owen lade märke till att biologiska förändringar hos tonåringar kan leda till det som är känt som ”fasförskjutning”, vilket signalerar om en förskjutning av sömn och uppvaknande på grund av en förändring i deras dygnsrytm. Eftersom en genomsnittlig tonåring har svårt att somna före 23.00 är den idealiska uppvakningstiden för att säkerställa nio timmars sömn ungefär 08.00.

”Förutom de här biologiska faktorerna utsätts tonåringarna för många omgivnings- och livsstilsfaktorer som fritidsaktiviteter, hemläxor och arbeten efter skolan, och allt detta kan märkbart påverka deras sömnmönster”, sade Owen i ett pressmeddelande.

”Som en följd av sömnbrist under veckorna sover ofta tonåringar igen på helgerna, vilket ytterligare bidrar till att störa deras dygnsrytm och till minskad vakenhet på dagarna. Det är inte förvånande att en stor mängd studier nu har dokumenterat att den genomsnittlige tonåringen har kronisk sömnbrist och patologisk trötthet.”

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/39524/