Schweiziskt läkemedelsföretag krönt till "årets värstingföretag"
(Foto: Sebastien Bozon / AFP / Getty Images)


Öppningsdagen av Världekonomiskt forum var också dagen för frivilligorganisationerna Bern-deklarationen och Greenpeace i Schweitz att dela ut ”Public Eye-priset” till årets mest samvetslösa företag.

Det schweiziska läkemedelsföretaget Roche, ett av de största läkemedelsföretagen i världen, kröntes som det värsta företaget för sin användning av organ från Kina.

Roche var nominerad av experten för mänskliga rättigheter Arne Schwartz efter flera månaders utredning av företagets produkt, Cell Cept. Produkten förhindrar avstötning av transplanterade organ.

– Roche har studerat läkemedlets effekter i två studier i Kina, och hävdar att de inte hade någon information om ursprunget av transplanterade organ, sade Schwartz.

Han sade att till skillnad från i västvärlden kommer organen i Kina inte från donatorer.

– Kinas vice hälsominister Huang Jiefu erkände i oktober 2008 att 90 procent av alla transplanterade organ kommer från avrättade fångar, sade Schwartz.

Även om Roche hävdar att det inte deltog i förvärvandet av organen ifrågasatte Schwartz giltigheten av argumentet.

– Roche skulle inte behöva bekymra sig om organens ursprung om Kina hade ett öppet system för organdonationer där varje organs ursprung kan kontrolleras.

Faktum är Kinas organtransplantationssystem är helt och hållet dolt.

Bern-deklarationen krävde att Roche tar en ansvarsfull inställning och omedelbart upphör med sina organtransplantationsstudier i Kina, och påpekade att det inte skulle utesluta möjligheten att organ tagits från levande fångar i Kina, däribland samvetsfångar.

Det årliga ”Public Eye-priset” ges till de globala företagen som har negativt påverkat mänskliga rättigheter och miljöfrågor runt om i världen.

Schwartz hoppas på att priset kommer att hjälpa Roche att få tillbaka sin moral.

Den kinesiska kommunistregimen har varit under fortgående granskning och kritik för att använda organ från avrättade fångar för organtransplantationer, och särskilt nu är världen mycket uppmärksam på dess påstådda brott om organstölder från levande Falun Gong-utövare.

The Swiss International Society for Human Rights presenterade sina årliga prismottagare för mänskliga rättigheter i Bern den 16 januari 2010. Mottagarna var Kanadas tidigare statssekreterare för Asien-Stillahavsområdet David Kilgour, och advokat för mänskliga rättigheter David Matas.

Utmärkelsen erkänner deras ansträngningar att exponera de kinesiska myndigheternas brott om organstölder från levande Falun Gong-utövare.

FN:s särskilde rapportör om tortyr, professor Manfred Nowak, har lämnat in flera rapporter till FN om samma fråga.

FN:s kommitté mot tortyr konstaterade i november 2008 att Kina ”borde omedelbart genomföra eller ordna en oberoende utredning av påståendena om att en del Falun Gong-utövare har utsatts för tortyr och deras organ har använts för organtransplantationer, och (Kina) borde vidta åtgärder som är lämpliga för att säkerställa att de som är ansvariga för sådana brott åtalas och straffas.”

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/28956/