9 särdrag - så känner du igen en narcissist


Till en början framstår kanske narcissister som både sympatiska och älskvärda. De uppträder charmerande, uppvaktande och öser uppskattning och beundran. Men narcissister etablerar sin position av förträfflighet genom att trycka ner andra. Med tiden vänder de och börjar istället trycka ner och uttrycka sig nedvärderande och elakt.

När man i vardagen pratar om en narcissist kanske man egentligen menar en person som upplevs egocentrisk och självisk. Men även om många människor har narcissistiska drag innebär det inte att de nödvändigtvis lider av narcissistisk personlighetsstörning. Det är ett långtidsmönster av onormala tankar, känslor och beteenden. När dragen helt dominerar personen leder de till stora problem för alla som har en relation till dem. Människor som träffar narcissisten känner sig ofta dåliga efteråt.

– Det grundläggande är att de upplever sig som överlägsna och mer värdefulla än andra. De tenderar att bemöta omgivningen på ett nedlåtande sätt och tycker att regler och lagar inte gäller dem, säger Stefan Sandström, författare och legitimerad psykolog.

Narcissister har inget äkta självförtroende, det är egentligen väldigt dåligt, menar Sandström. De känner sig omedvetet tvungna att upprätthålla en uppblåst attityd för att de överhuvud taget ska kunna handskas med livet.

Beteendemönstrena hos en person med narcissistisk personlighetsstörning kan tillsynes verka ganska harmlösa. Men de kombinerade dragen kan bli till ett samlat artilleri av manipulation, undergrävande angrepp, svek och psykologiska övergrepp.

Här är de diagnostiska kriterierna för patogena narcissister:

1. Överdrivet och uppblåst självförtroende

Narcissisten överdriver ofta både framgångar och färdigheter och framhåller sig själv i alla sammanhang. De pratar ofta om familjen, arbetet eller livet i allmänhet som att de är hjälten i sagan. De är orsaken till att någonting överhuvudtaget fungerar och de ser sig själva som felfria och exemplariska. Inte sällan försöker de skapa kopior av sig själva genom sina barn.

2. Fantiserar om obegränsad makt, framgång och skönhet

Narcissisten vill gärna leva i sin egen värld och bubbla. Här handlar det inte om att de har en inre idealbild som de kanske uppnår en dag. De upplever idealbilen som verklig här och nu och förväntar sig att andra ska bemöta dem därefter.

3. Uppfattar sig själv som speciell och utvald

Narcissisten vill bara associeras med andra människor eller organisationer som de tycker ”matchar” deras egenuppfattade status och nivå. Alla som inte är speciella, rika, vackra, berömda eller tillhör eliten betraktas som värdelösa. Normalt och ordinärt anses odugligt.

Pingstliljan tillhör växtsläktet narcisser.

4. Kräver överdriven beundran och uppmärksamhet

Narcissisten har ett överdrivet behov att stå i centrum för uppmärksamhet. De söker hela tiden beundran och vill höra att allt de gör är bättre än vad andra gör. De frotterar sig gärna i smicker och komplimanger.

5. Har orealistiska förväntningar kring bemötande och uppassning

En narcissist kan uppleva det både upprörande och provocerande om andra inte släpper allt de har i händerna för att möta dennes behov. De förväntar sig bli särbehandlade och att deras behov prioriteras framför alla andras.

6. Utnyttjar andra för att vinna fördelar

Narcissisten skyr inga medel för att få det de vill ha, andras väl och ve är ointressant. De upplever sig ha rätt till allt de har förmåga att komma över.

7. Bristande empatisk förmåga

De har en oförmåga att ta hänsyn och möta andras känslor och blir ofta distraherade och tappar intresset när andra pratar om sina behov. Deras behov står i främsta rummet.

8. Är ofta avundsjuk på andra

De tror sig också ofta vara föremål för andras avundsjuka.

9. Arrogant och nedlåtande uppförande

Narcissister är ofta själva väldigt känsliga för kritik vilket kan göra dem rasande, men spar inte på kritiken av andra. De godtar inte ett nej, andras gränssättningar eller att man är av en annan uppfattning.

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för felinformation. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi täcker viktiga nyheter som de flesta andra medier ignorerar. Många nyheter i medier är partiska och vridna. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld. Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd! Här ser du hur du kan stödja oss.