Sänk hastigheten är rådet under konferens om transporteffektivitet


Det finns ökad förståelse för att sakta ner, sade Björn Sördahl, co-director på Lighthouse under konferensen TREFF som anordnades av Lindholmen Science Park tillsammans med universitet, industri och myndigheter i Göteborg inom frågorna kostnadseffektivisering.

Sördahl syftade på sjöindustrin där man har lyckats halvera bränslekostnaden samtidigt som det gått att upprätthålla full kapacitet endast genom att sänka farten hos godsfartyg från 25 knop till 19 knop. De nya fartygen som byggs är optimerade för 19 knop istället för 25 knop och därmed halveras bränsleförbrukningen när man håller en lägre fart.

Transport- och miljökostnaderna för fraktfartyg är statistiskt bevisat lägst, vid en jämförelse med lastbil och eldrivna tåg. Att de nya fartygen nu anpassats för den lägre hastigheten kan vara en av förklaringarna.

På konferensen presenterade också Monica Johansson på Chalmers sin doktorsavhandling om alternativa dieselbränslen. I den konstaterar hon att industrin för alternativa dieselbränslen står inför många möjligheter och prövningar. Hård kritik mot palmoljediesel har tvingat branschen att sakta ner. Kritiken mot att använda matresurser till bränsle har också varit stor. Alla livsmedel i Sverige beräknas bidra med endast sju procent av bränslena och då räknades även djurfoder.

Det finns stora möjligheter att i framtiden använda vätehaltig vegetabilisk olja, så kallad HWO. Växthusgaserna kan minska med 90 procent med tallolja och 40 procent med palmolja jämfört med etanol.

Anledningen till att Monica Johansson doktorerade om alternativa dieselbränslen var att hon hade miljöintresse och kände sig engagerad i energifrågor, berättar hon för Epoch Times.

Det har gjorts mycket forskning på Chalmers där man testat alternativa förbränningsbränslen, där flera komplicerade faktorer är inblandade. Förbränningen av rapsbiodiesel, så kallad RME, har en förbränningstemperatur på 320 grader C jämför med diesel som har 170 grader, vilket ställer höga krav på förbränningsmotorn.

Finska Neste har dock kunnat lösa problemen med biodiesel genom att tillsätta tidigare nämnda väte HWO, men hur mycket tillverkningen kostar kunde inte Monica Johansson svara på.

Första seminariedagen hade fokus på forskning. Den följdes av en dag med fokus på praktiska lösningar. Moderatorn Jerker Sjögren undrade inför den:

Är vi tillräckligt innovativa?