Sammanrasade skolor var fuskbyggen, visar ritningar
En kvinna dokumenterar resterna av en demolerad skola i den förstörda staden Yingxiu i den jordbävningsdrabbade Sichuanprovinsen. (Foto: Frederic J. Brown/AFP/Getty Images)


Jordbävningen i Sichuan den 12 maj 2008 raserade många skolor och tog många tusen elevers liv. Myndigheterna har förnekat att undermålig konstruktion hade betydelse för katastrofen.

Några av föräldrarna vars barn dödades i Beichuans mellanstadieskola kom över ritningarna till skolan och fann att man använt färre och tunnare stålförstärkningar än normalt i bygget. Myndigheterna i Sichuan har förhört och gripit vissa föräldrar för att hindra dem från att avslöja denna information med hänvisning till att ritningarna är ”statshemligheter”.

Enligt Hongkongbaserade China Human Rights Information Center hade några av föräldrarna gått till experter för att jämföra ritningarna med resterna av byggnaden och funnit att byggfirman hade tagit genvägar på minst 16 punkter, bland annat använt 4 armeringsjärn om 16 mm i stället för 8 järn om 20 mm för att stötta upp en tung vägg.

En av föräldrarna, med namnet Yang, sade i en intervju med Hongkongmedia att de två kollapsade byggnaderna hade uppförts 1998 respektive 2003. Han sade att den som byggdes 2003 såg ut att ha smulats sönder totalt och man kunde se mycket få och tunna armeringsjärn, medan en byggnad bredvid som uppförts 1970 fortfarande stod oskadd.

I tio månader har föräldrarna gjort sådant som att protestera på gatorna, skriva till myndigheterna och kräva en undersökning. Myndigheterna har emellertid undvikit deras frågor, skickat polisen på dem och till och med satt några i fängelse.

Myndigheterna har i media vägrat erkänna att undermålig konstruktion haft något med katastrofen att göra, med förklaringen att jordbävningen var så massiv att inga förebyggande åtgärder kunde hjälpt.

Enligt en undersökning som några av föräldrarna gjorde sålde förmannen för skolbygget, en man vid namn Lu, armeringsjärn och cement som skulle använts i bygget till personer i trakten för att tjäna pengar. Skolan svarade på detta med att påstå att det inte fanns nog med pengar till bygget, så man var tvungen att sälja en del av materialet för att ha råd med projektet.

Enligt vad som rapporterats greps en av föräldrarna, Mu Yongxian, av polisen i staden Mingyang efter att ha visat ritningarna för Sichuans allmänna säkerhetsbyrå och krävt en undersökning. Polisen hotade Mu att han skulle åtalas för ”läckande av statshemligheter” och ”omstörtande verksamhet” om han inte samarbetade och gav dem alla sina kopior.

Enligt källor förhördes även tre andra föräldrar av polisen och några fick anonyma telefonsamtal där de erbjöds 250 000 yuan för att inte offentliggöra ritningarna.

China Human Rights Information Center avslöjade att två föräldrar i Beichuan greps för innehav av statshemligheter och deras ritningar konfiskerades.

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/13982/


Mest Lästa