Sametinget fick besök av kungen
Samernas flagga.


På onsdagen firade sametinget 20 år i Jokkmokk, och inledde sin sjätte mandatperiod. Kungen kom dit dagen till ära, men han avböjde att följa med till det omstridda gruvområdet i Kallak.

Kung Carl XVI Gustaf höll tal för sametingets ledamöter vid en gemensam lunch i Jokkmokk. Han pratade om sin fiskestuga utanför Tärnaby, och uttryckte vördnad inför samernas speciella kunskaper. Den infekterade gruvfrågan berörde han dock inte.

”Däremot hoppades kungen att den samiska kulturen ska kunna fortleva, men det kan vi inte med gruvorna”, sade Sametingets ordförande Stefan Mikaelsson till NSD.

På plats var även handelsminister Ewa Björling och landsbygdsminister Eskil Erlandsson.

På eftermiddagen arrangerade Sametinget en bussresa till gruvområdet i Kallak, för att få se det omstridda området på nära håll. Enligt Norrbottenskuriren åkte cirka 200 av Sametingets ledamöter dit, men kungen valde att inte följa med.

Sametinget har funnits sedan 1993. Det är ett folkvalt organ och en statlig myndighet som lyder under regeringen.

Det fyller en viktig funktion  i att representera det samiska minoritetsfolket inför statsmakten, men saknar egen beslutanderätt i frågor som berör samer. Samerna har anklagat regeringen för ”diskriminering” och ”institutionell rasism”, angående hur de har fördelat myndighetsansvaret mellan Sametinget och Länsstyrelsen.